Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế trong phát triển du lịch”

Sáng ngày18/01/2019, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế trong phát triển du lịch”, do ThS. Vũ Hoài Phương […]

Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực chay Huế

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội “Ẩm thực chay – Huế 2019, Hiệp Hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Trị sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế và trường Cao đẳng Du lịch Huế đồng tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và […]