CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2024

Thực hiện Công văn số 834/BVHTTDL-BCĐDS ngày 01/3/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; Thực hiện kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực […]

0 comments

Quy chế tiếp công dân của trường Cao đẳng Du lịch Huế

Nội dung chi tiết (tại đây)

0 comments

Những điểm mới của Nghị định 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điểm mới về tuyển dụng viên chức theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP bao gồm: Sửa đổi căn cứ tuyển dụng viên chức Khoản 1 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về căn cứ sử dụng viên chức. Như vậy, căn cứ tuyển dụng viên chức từ ngày 07/12/2023 như sau: – Việc tuyển dụng […]

0 comments

Quy chế đánh giá Công chức, viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nội dung chi tiếp tại file đính kèm (Tại đây)

0 comments

Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo đơn kiến nghị, phản ánh tại Trường Cao đẳng Du lịch Huế

Nội dung chi tiết (tại đây)

0 comments

Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo đơn kiến nghị, phản ánh tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin chi tiết (Tại đây)

0 comments

Hội thi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép

Sáng ngày 05/1/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh tổ chức Hội thi Tuyên truyền về phòng, chống mua bán người và di cư trái phép cho HSSV toàn trường nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh – Việt Nam […]

0 comments

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026”; kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về […]

0 comments

Phổ biến pháp luật

STT Nội dung Chi tết 1 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 Tải về 2 Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 Tải về 3 Văn Bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 2019 Luật Viên chức. Tải về 4 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 Nghị […]

Tuyên truyền pháp luật đến sinh viên thông qua phiên tòa giả định

Ngày 24/4, Câu lạc bộ truyền thông VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Luật – Đại học Huế và Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Huế xây dựng phiên tòa giả định với nội dung vụ án “Chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, […]

0 comments

Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân năm năm 2020 (Chi tiết) Lịch tiếp công dân năm năm 2021 (Chi tiết) Lịch tiếp công dân năm năm 2022 (Chi tiết) Lịch tiếp công dân năm năm 2023 (Chi tiết) Lịch tiếp công dân năm năm 2024 (Chi tiết)

0 comments