Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật

Thực hiện Quyết định số 999/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026”; kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 22/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về […]

0 comments

Phổ biến pháp luật

STT Nội dung Chi tết 1 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 Tải về 2 Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 Tải về 3 Văn Bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 2019 Luật Viên chức. Tải về 4 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 Nghị […]

Tuyên truyền pháp luật đến sinh viên thông qua phiên tòa giả định

Ngày 24/4, Câu lạc bộ truyền thông VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Luật – Đại học Huế và Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Huế xây dựng phiên tòa giả định với nội dung vụ án “Chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, […]

0 comments