Lịch thi học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ cao đẳng khóa 13 và 14

Thông tin chi tiết (tại đây)

0 comments

LỊCH THI LẦN I, HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 14, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022 MÔN THI CUNG CẤP DỊCH VỤ LỄ TÂN

xem tại đây: lt_73_th_cđdlh0001

0 comments

Lịch thi Tin học Cơ bản hệ Cao đẳng Khóa 14, Trung cấp Khóa 22

Xem chi tiết tại đây: Lịch thi môn Tin học Cao đẳng K14, Trung cấp K22

0 comments

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2021-2022 môn thi thực hành nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng

Xem chi tiết tại đây: Lịch thi lần i, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ ii, năm học 2021-2022 nghiệp vụ Buồng

0 comments

Lịch thi Lần 2 hệ Cao đẳng khóa 14 HK1 2021-2022

Thông tin chi tiết: Lich-thi-67-2021-2022

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 14 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp T22- C13- C14

C13 XEM TẠI ĐÂY C14 XEM TẠI ĐÂY T22 XEM TẠI ĐÂY

Công bố thời gian tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 21

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành pha chế và phục vụ Cocktail: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành và lên kế hoạch bày biện tiệc: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (bổ sung)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (bổ sung)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi vấn đáp trực tuyến lần 2 Hệ Cao đẳng khóa 13, học kỳ 1 năm học 2021-2022

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi thực hành Tốt nghiệp, niên khóa 2021-2022

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (hệ Cao đẳng khóa 12):XEM TẠI ĐÂY Nghề phiên dịch Tiếng anh (hệ Cao đẳng khóa 12): XEM TẠI ĐÂY Nghề Quản trị lữ hành hướng dẫn (hệ Cao đẳng khóa 12): XEM TẠI ĐÂY Nghề Quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng (hệ Cao đẳng khóa […]

Quyết định về việc công bố danh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp năm 2022

Hệ Cao đẳng Khóa 10-11-12 ĐỦ điều kiện dự thi Tốt nghiêp: XEM TẠI ĐÂY Hệ Trung cấp Khóa 19-20-21 ĐỦ điều kiện dự thi Tốt nghiêp: XEM TẠI ĐÂY Hệ Cao đẳng Khóa 12 và Trung cấp Khóa 21 KHÔNG ĐỦ điều kiện thi Tốt nghiệp: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng Khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Trung cấp Khóa 21

XEM TẠI ĐÂY