Lịch thi Tốt nghiệp C13 và T22 đợt 1 năm học 2022-2023

Lịch thi Tốt nghiệp C13 và T22 đợt 1 năm học 2022-2023 (Chi tiết) Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp đợt 1 (Chi tiết) Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp đợt 1 (Chi tiết)

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Hệ cao đẳng khóa 14, hệ trung cấp khóa 22,23

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2022-2023. Hệ cao đẳng khóa 14, hệ trung cấp khóa 22,23 Thời gian: Ngày 27/12/2022 Địa điểm: Phòng máy tính tầng 7 – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Danh sách dự thi chi tiết: Tải để xem 

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15 (lần1)

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15 (lần1) Thời gian: Ngày 10/01/2023 Địa điểm: Phòng máy tính tầng 7 – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Danh sách dự thi chi tiết:Tải để xem 

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13,14

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13,14 Thời gian: Ngày 06/01/2023 Địa điểm: Phòng máy tính tầng 7 – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Danh sách dự thi chi tiết:Tải để xem

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13

Lịch thi lần 1, học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13 Thời gian: Ngày 04/01/2023 Địa điểm: Phòng máy tính tầng 7 – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Danh sách dự thi chi tiết: Tải để xem

0 comments

Danh sách Học sinh- Sinh viên dự thi Tốt nghiệp môn Chính trị Hệ Cao đẳng khóa XIII – Hệ Trung cấp khóa XXII

THÔNG BÁO Danh sách và thời gian Học sinh- Sinh viên dự thi Tốt nghiệp hệ môn Chính trị – Cao đẳng khóa XIII – Hệ Trung cấp khóa XXII. Thời gian: Ngày 27/12/2022 Địa điểm: Phòng máy tính tầng 7 – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Danh sách dự thi […]

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15

lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15 lt_1220001

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13

1 lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13 lt_123000

0 comments

Lịch thi môn giáo dục thể chất 1,2 và thiết lập duy trì an ninh, an toàn khách sạn

Thông tin chi tiết tại link này (lịch thi)

0 comments

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ cao đẳng khóa 13 và 14

Thông tin chi tiết (tại đây)

0 comments

LỊCH THI LẦN I, HỆ CAO ĐẲNG KHOÁ 14, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022 MÔN THI CUNG CẤP DỊCH VỤ LỄ TÂN

xem tại đây: lt_73_th_cđdlh0001

0 comments

Lịch thi Tin học Cơ bản hệ Cao đẳng Khóa 14, Trung cấp Khóa 22

Xem chi tiết tại đây: Lịch thi môn Tin học Cao đẳng K14, Trung cấp K22

0 comments

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2021-2022 môn thi thực hành nhận và xử lý yêu cầu đặt buồng cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng

Xem chi tiết tại đây: Lịch thi lần i, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ ii, năm học 2021-2022 nghiệp vụ Buồng

0 comments

Lịch thi Lần 2 hệ Cao đẳng khóa 14 HK1 2021-2022

Thông tin chi tiết: Lich-thi-67-2021-2022

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 14 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp T22- C13- C14

C13 XEM TẠI ĐÂY C14 XEM TẠI ĐÂY T22 XEM TẠI ĐÂY

Công bố thời gian tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 21

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành pha chế và phục vụ Cocktail: XEM TẠI ĐÂY