Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 14 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2021-2022 các lớp T22- C13- C14

C13 XEM TẠI ĐÂY C14 XEM TẠI ĐÂY T22 XEM TẠI ĐÂY

Công bố thời gian tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 21

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành pha chế và phục vụ Cocktail: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành và lên kế hoạch bày biện tiệc: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (bổ sung)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2021-2022, hệ Cao đẳng khóa 13 (bổ sung)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi vấn đáp trực tuyến lần 2 Hệ Cao đẳng khóa 13, học kỳ 1 năm học 2021-2022

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi thực hành Tốt nghiệp, niên khóa 2021-2022

Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (hệ Cao đẳng khóa 12):XEM TẠI ĐÂY Nghề phiên dịch Tiếng anh (hệ Cao đẳng khóa 12): XEM TẠI ĐÂY Nghề Quản trị lữ hành hướng dẫn (hệ Cao đẳng khóa 12): XEM TẠI ĐÂY Nghề Quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng (hệ Cao đẳng khóa […]

Quyết định về việc công bố danh sách học sinh sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp năm 2022

Hệ Cao đẳng Khóa 10-11-12 ĐỦ điều kiện dự thi Tốt nghiêp: XEM TẠI ĐÂY Hệ Trung cấp Khóa 19-20-21 ĐỦ điều kiện dự thi Tốt nghiêp: XEM TẠI ĐÂY Hệ Cao đẳng Khóa 12 và Trung cấp Khóa 21 KHÔNG ĐỦ điều kiện thi Tốt nghiệp: XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng Khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Trung cấp Khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

Lịch ôn tập thi tốt nghiệp năm 2022 của Trung cấp khóa 21 và Cao đẳng khóa 12

Thông tin chi tiết (tại đây)

0 comments

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng Khóa 13

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Trung cấp khóa 21

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ lễ tân 2 XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành pha chế và phục vụ đồ uống có cồn XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi Vấn đáp lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng khóa 13

XEM TẠI ĐÂY