Lịch thi môn thực hành Nghiệp vụ Buồng 2, hệ cao đẳng khóa 11, học kỳ 2, năm học 2019-2020

Xem chi tiết tại: Lịch thi môn thực hành Nghiệp vụ Buồng 2

0 comments

Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ chế biến a1, hệ cao đẳng khóa 12, học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết xem tại: Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ chế biến a1

Lịch thi môn tin học ứng dụng, hệ cao đẳng khóa 12, trung cấp k20, học kỳ 2, năm học 2019-2020

Thông tin chi tiết xem tại đây: Lich thi Tin hoc ung dung

Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ bar 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020, hệ cao đẳng khóa 11

Thông tin chi tiết xem tại: Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ bar 2

Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ nhà hàng 2, học kỳ 2 năm học 2019-2020, hệ cao đẳng khóa 11

Thông tin chi tiết xem tại: Lich thi Thuc hanh nghiep vu nha hang 2

Lịch thi môn thực hành nghiệp vụ nhà hàng 1, học kỳ 2 năm học 2019-2020, hệ cao đẳng khóa 12

Thông tin chi tiết xem tại: Lich thi Thuc hanh nghiep vu nha hang 1

Lịch thi thực hành nghiệp vụ hướng dẫn 1,3,học kỳ 2, năm học 2019-2020, hệ cao đẳng khóa 11,12

Tải để xem chi tiết: Lich thi thuc hanh nghiep vu Huong dãn 1,3

Lịch thi Thực hành nghiệp vụ Lữ hành 3, Hệ cao đẳng khóa 11

Lịch thi Thực hành nghiệp vụ Lữ hành 3, Hệ cao đẳng khóa 11 : Xem tại đây

0 comments

Lịch thi Thực hành nghiệp vụ Lễ tân, Học kỳ I năm học 2019-2020 – Hệ cao đẳng khóa 12

Lịch thi Thực hành nghiệp vụ Lễ tân, Học kỳ I năm học 2019-2020 – hệ cao đẳng khóa 12: Xem tại đây