LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 11, 12, TRUNG CẤP KHÓA 20

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 11 (ĐỢT 3)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI VẤN ĐÁP LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10-11 (HỌC LẠI)

Môn thi: Ngoại ngữ chuyên ngành 1 XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ TRUNG CẤP KHÓA 20

Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ Chế biến Á 2  XEM TẠI ĐÂY Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ Chế biến Âu  XEM TẠI ĐÂY

0 comments

LỊCH THI LẦN 1 HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019-2020, HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 12

Môn thi: Thực hành Nghiệp vụ Bar 1  XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11 (Đợt 3)

XEM TẠI ĐÂY  

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 20

XEM TẠI ĐÂY  

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11-12

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lữ hành 2 và 4  XEM TẠI ĐÂY      

0 comments

Lịch thi lần 2 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 20

Môn thi: Tin học ứng dụng XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lễ tân 2  XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12

Môn Thi: Thực hành Nghiệp vụ chế biến Á 2 XEM TẠI ĐÂY    

0 comments

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ chế biến Á 3  XEM TẠI ĐÂY    

Lịch thi lần 1 Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 12

Môn thi: Khiêu vũ XEM TẠI ĐÂY    

Lịch thi HK II, năm học 2019-2020 Hệ Cao đẳng khóa 11 (Đợt 2) Bổ sung

Môn thi: Ngoại ngữ chuyên ngành 3  (nghe- viết) XEM TẠI ĐÂY    

Lịch thi vấn đáp HK II, năm học 2019-2020 Hệ Cao đẳng

Khóa 11 môn: NNCN3 (Bổ sung) XEM TẠI ĐÂY Khóa 12 XEM TẠI ĐÂY  

Lịch thi Vấn đáp Hệ Cao đẳng khóa 11- HK II- Năm học 2019-2020

XEM TẠI ĐÂY  

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng khóa 11

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ chế biến bánh ÂU-Á  XEM TẠI ĐÂY  

Lịch thi lần 1, Học kỳ II, Năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng Khóa 12

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lễ tân  XEM TẠI ĐÂY Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lễ tân 2 XEM TẠI ĐÂY  

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2019-2020, hệ Cao đẳng và Trung cấp

Hệ Cao đẳng khóa 11 ĐỢT 1   và  ĐỢT 2 Hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 20 XEM TẠI ĐÂY  

Lịch thi Thực hành Nghiệp vụ Chế biến Âu II

XEM TẠI ĐÂY