Lịch thi lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng khóa 12, Trung cấp khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi thực hành lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng khóa 13

XEM TẠI ĐÂY

0 comments

Lịch thi thực hành lần 1, học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ Cao đẳng khóa 13

Môn thi: Thực hành cung cấp dịch vụ Lễ tân 2 XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi thực hành lần 1, học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12 (Đợt 2)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12 (Đợt 2)

XEM TẠI ĐÂY

Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi Tốt nghiệp môn Chính trị hệ Cao đẳng khóa XII

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21 (Đợt 2)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21

Môn thi: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện món ăn Á cơ bản  XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Thông báo về việc chuyển thời gian thi

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi vấn đáp lần 1, học kỳ 2, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12, Đợt 1

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp khóa 21

Thi môn: Giáo dục thể chất (Đá cầu) XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, Lớp C12 CB – Thí điểm chuyển giao từ CHLB Đức

Môn thi Lý thuyết Tổng hợp  XEM TẠI ĐÂY Thực hành nghiệp vụ Chế biến món ăn  XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY