Kết quả điểm thi tốt nghiệp đợt 2. Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 

Kết quả  điểm thi tốt nghiệp đợt 2 Môn thi: Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 Tài xuống để xem: Điểm thi TN đợt 2

0 comments

Thông báo tổng duyệt trao bằng TN năm 2023

TB tập duyệt lễ trao bằng TN

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: Phòng học đa năng 3,  01 Điềm Phùng Thị Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu hệ Trung cấp 23

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết:thơi khóa biểu CĐ khóa 15

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu CĐ khoa 14

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ II,hệ cao đẳng khóa 15, hệ trung cấp khóa 23 , năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, học kỳ II,hệ cao đẳng khóa 15, hệ trung cấp khóa 23 , năm học 2022-2023 Khoa : QTKSNH – QTLHHD – CBMA Thời gian: 23/3/2023 – 6/4/2023 Địa điểm:  phòng thực hành tin học tầng 7 khu 9 tầng  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch […]

0 comments

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2022-2023 Khoa : QTKSNH-CBMA Thời gian: 22-28/3/2023 Địa điểm:  phòng thực hành tin học tầng 7 khu 9 tầng  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết:tải xuống tại đây lt_41

0 comments

Phổ biến nội quy thi, thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI

Phổ biến nội quy thi, thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI Môn : Lý thuyết nghề Danh sách dự thi chi tiết: TB phổ biến nội quy thi – đợt 2

0 comments

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI Môn : Lý thuyết nghề Danh sách dự thi chi tiết: DS thi Lý thuyết và Thực hành TN đợt 2

0 comments

Danh sách đủ điều kiện thi TN đợt 2 năm 2023

Danh sách HSSV đủ điều kiện thi TN đợt 2 năm 2023

0 comments