Thông báo hoãn thi lớp C12KS2

Thông tin chi tiết tại đây

0 comments

Thông báo điều chỉnh tiến độ đào tạo năm học 2021-2022

Xem chi tiết tại đây

0 comments

Thông báo về việc tổ chức thi, đánh giá kết thúc modun, môn học. Học kỳ II năm học 2020- 2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2021

Nhóm 1:XEM TẠI ĐÂY Nhóm 2:XEM TẠI ĐÂY

Thời khoá biểu học trực tuyến các lớp C13 và T21 (từ 23-8-2021)

TKB C13 TKB T21

0 comments

Thư cảm ơn – HUETC

THƯ CẢM ƠN CỦA HIỆU TRƯỞNG GỬI ĐẾN TOÀN THỂ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG & HỌC SINH SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ Đảng uỷ, BGH, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng du lịch Huế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của […]

0 comments

Thông báo về thời gian tổ chức Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hội đồng thi số 3

0 comments

Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi Tốt nghiệp môn Chính trị hệ Cao đẳng khóa XII

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

Thông báo về việc không tham dự học và thi tại Trường đối với sinh viên vùng dịch

Thông tin chi tiết tại đây

0 comments