Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
Giới thiệu

1. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của Phòng Công tác học sinh – sinh viên:

 

      1.1. Tên đơn vị: PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN.

      1.2. Tên tiếng Anh: STUDENT AFFAIR OFFICE.

      1.3. Địa chỉ đơn vị: Khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ 7 - Số 02 – Lưu Hữu Phước – Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế.

      1.4. Số điện thoại: 054.3829859

      1.5. Số Fax: 054.3823156

      1.6. Email: qlsvhutc@gmail.com

      1.7. Website: huetc.edu.vn

      1.8. Năm thành lập đơn vị: Năm 2004. Từ năm 2004 đến tháng 12 năm 2007 là Phòng Quản lý Học sinh. Từ năm 2008 đến nay: Phòng Công tác học sinh – sinh viên.

     1.9. Phòng Công tác học sinh – sinh viên được thành lập năm 2008 là tiền thân của Phòng Quản lý Học sinh được tách ra từ Phòng Đào tào – Quản lý Học sinh, sau khi Trường có Quyết định nâng cấp từ Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Huế thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế theo Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế.

            Phòng Công tác học sinh – sinh viên có mối quan hệ, hợp tác với Phòng Công tác học sinh – sinh viên các Trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Doanh nghiệp, Khách sạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

            Từ khi thành lập đến nay, Phòng Công tác học sinh – sinh viên đã đạt được những thành tích sau:

            - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế tặng giấy khen Tập thể Lao động tiên tiến các năm 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012.

            - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2010, 2011 và 2012.

            - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen năm 2012.

   2. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng:

 

2.1. Chức năng:

            Tham mưu và triển khai các chủ trương của Ban Giám hiệu, Đảng uỷ về công tác: Giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền HSSV thực hiện tốt các đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tổ chức các hoặt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; Quản lý, duy trì mọi nề nếp trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện và thực hiện chế độ chính sách, công tác khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.

2.2.  Nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình kế hoạch công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và quản lý học sinh, sinh viên trong toàn khóa học.

- Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động công ích hàng năm của học sinh, sinh viên.

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học, toàn khó học của học sinh, sinh viên.

- Giải quyết các chế độ chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, xét học bổng khuyến khích học tập, xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên trình Hội đồng Nhà trường.

- Phối hợp với các Phòng, Khoa trong Trường tổ chức cho HSSV tham gia các Hội và nghiên cứu khoa học.

- Tiếp nhận, quản lý, bảo quản toàn bộ hồ sơ của học sinh, sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường.

- Tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động trong Ký túc xá.

- Phối hợp với Công an phường trên địa bàn Trường đóng để giải quyết các vấn đề vi phạm trật tự trị an của học sinh, sinh viên.