Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
Chức năng và Nhiệm vụ phòng Đảm bảo chất lượng Đào tạo và Khảo thí
Chức năng và Nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý và thực hiện các công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lư­ợng đào tạo trong nhà Trường.

Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

-       Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp cuối khóa, thi học kỳ cho các hệ đào tạo ở 3 cấp trình độ theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ giáo dục và đào tạo.

-       Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với các Khoa, tổ chức các kỳ thi và kiểm tra từ khâu ra đề, in ấn, nhận đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích và xử lý các kết quả thi.

-       Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học, thi cuối khóa.

-       Phối hợp với các Khoa, Tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho các môn học, mô đun đào tạo, đề xuất cải tiến và phát triển các phương pháp thi, đánh giá phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.

-       Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác biên soạn đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

-       Lập kế hoạch và xây dựng quy trình tổ chức hoạt động giám sát đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên; đánh giá chất lượng đào tạo; kiểm tra thẩm định tính chính xác của việc chấm thi thường xuyên, đột xuất hoặc khi có phản ánh.

-       Đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo hướng độc lập giữa quá trình đào tạo và quá trình đánh giá;

-       Lập báo cáo tổng hợp về đánh giá kết quả học tập của học sinh – sinh viên và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

* Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

-       Nghiên cứu, triển khai các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm định và quản lý chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề; chủ trì xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực này.

-       Xây dựng kế hoạch tự kiểm định và hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định chất lượng theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề.

-       Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo; việc giảng dạy của giáo viên, việc học tập của học sinh- sinh viên trên cơ sở các quy định của Trường và nhà nước về đào tạo nghề. Định kỳ điều tra, khảo sát lấy ý kiến người học, cán bộ, giáo viên và các doanh nghiệp thông qua phiếu khảo sát ý kiến nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của Trường.

-       Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa tổ chức triển khai, kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên/giảng viên theo quy định.

-       Kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngắn hạn. Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chương trình, kế hoạch đào tạo.

-       Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động tự đánh giá công tác tự kiểm định, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng tại các đơn vị.

-       Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm đạo đức nhà giáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

-       Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng hợp lý tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác kiểm định chất lượng của nhà trường. Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng.

-       Quản lý, cập nhật thông tin về các mặt công tác của Phòng lên trang thông tin điện tử (website) của Nhà trường, sau khi đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt.

-       Quản lý và sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động khảo thí và kiểm định chất lượng của nhà trường.

-       Quản lý tốt các nguồn nhân lực của phòng (lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có).

 
 
 
 
Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD
Thông báo
Thông tin đang được cập nhật.
Hình ảnh hoạt động
Thông tin đang được cập nhật.
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT:
Email: