Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
KHOA KHÁCH SẠN

THÔNG TIN CHUNG

Tên :                       Khoa Khách sạn

Tên Tiếng Anh:       Hotel Operation Department

Địa chỉ :                  04 Trần Quang Khải

Số điện thoại:         0543.831.936

Email:                     khoakshutc@gmail.com

Năm thành lập:       12/2008

Khoa Khách sạn là một bộ phận thuộc khối đào tạo của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế được thành lập từ tháng 12 năm 2008. Khoa có 2 bộ môn: Bộ môn nghiệp vụ Lễ tân và Bộ môn Kỷ thuật phục vụ Buồng. Ngoài giảng dạy các môn nghiệp vụ, giảng viên trong khoa còn đảm trách việc giảng dạy các môn ngoại ngữ cơ bản (Tiếng anh và Tiếng pháp) và ngoại ngữ chuyên ngành (Tiếng anh và Pháp văn). Khoa khách sạn  đào tạo cho học sinh sinh viên (HSSV) các kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn 2 ngành vững chắc giúp cho sinh viên tự tin khi ra trường có cơ hội tìm được việc làm tốt.

 Qua 7 năm hình thành và phát triển (từ 2008 – đến nay), đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa đã tăng lên về cả số lượng lẫn chất lượng. Các giảng viên đã  không ngừng học tập và nâng cao trình độ để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nhằm phục vụ công tác giảng dạy tại trường. Việc giảng dạy của giảng viên luôn hoàn thành theo đúng tiến độ đào tạo của trường và đạt hiệu quả, chất lượng giờ giảng tương đối tốt.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA KHÁCH SẠN

Khoa Khách sạn là một bộ phận thuộc khối đào tạo của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế được thành lập từ tháng 12 năm 2008, có chức năng giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của khoa Khách sạn đảm nhận việc giảng dạy các môn chuyên môn nghiệp vụ của khoa cho ngành học Lễ tân, nghiệp vụ Lưu trú và ngoại ngữ cơ bản cũng như ngoại ngữ chuyên ngành. Trên cơ sở đó trang bị cho người học nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn phương pháp luận, thế giới quan khoa học ở các ngành đào tạo, các hệ đào tạo giúp định hướng chuyên môn nghiệp vụ sau khi ra trường.

Ngoài ra:

- Tổ chức thực hiện và quản lý chương trình đào tạo, quản lý quá trình đào tạo trong các chuyên ngành theo chương trình đào tạo quản lý đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Từng năm học khoa xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

- Từng năm học khoa bố trí lịch giảng dạy của giảng viên thuộc khoa trên cơ sở lịch giảng dạy hàng năm và từng học kỳ đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Quản lý giảng viên, nhân viên và học sinh thuộc đơn vị mình.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định của Hiệu trưởng. Đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị và phương tiện phục vụ giảng dạy và học tập.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan được quy định trong Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thông tin về ngành đào tạo

Thành tích nổi bật

Khoa Khách sạn
 
 
 
 
Khoa khách sạn
Thông báo
Thông tin đang được cập nhật.
Hình ảnh hoạt động
Thông tin đang được cập nhật.
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT:
Email: