Get the Flash Player to see this rotator.
Giới thiệu
 
Giới thiệu về Khoa cơ sở-cơ bản trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
Khoa cơ sở cơ bản là một bộ phận thuộc khối đào tạo của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, có nhiệm vụ giảng dạy các môn chung như Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất..

 1. Giới thiệu chung:

Khoa cơ sở cơ bản là một bộ phận thuộc khối đào tạo của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, có nhiệm vụ giảng dạy các môn chung như Chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục thể chất và một số môn cơ sở chuyên ngành cho tất cả các hệ ngành đào tạo tại trường. Với tính đặc thù đó, Khoa Cơ sở Cơ bản mục tiêu là trang bị cho người học nền tảng vững chắc cả về kiến thức lẫn phương pháp luận, thế giới quan khoa học ở các ngành đào tạo, các hệ đào tạo giúp định hướng chuyên môn nghiệp vụ sau khi ra trường.

2. Chức năng nhiệm vụ khoa:

 - Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của nhà trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, và tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và kinh phí dự trù hàng năm trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trong khoa.

- Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo quy định của Hiệu trưởng.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ theo qui chế, quy định của Nhà trưởng.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, trung tâm và các tổ chức đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ quản lý, đào tạo của Nhà trường.

3. Cơ cấu tổ chức :

Trưởng khoa: Ths Huỳnh Thị Anh Đào

Phó Trưởng khoa: Ths Bùi Thị Lê

Cơ cấu tổ chức dưới khoa bao gồm 4 tổ bộ môn:

Tổ bộ môn Chính trị pháp luật và giáo dục thể chất

Tổ bộ môn Cơ sở ngành

Tổ bộ môn Tin họcv Tổ Quản lý và ứng dụng CNTT

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa

Stt

Họ tên

Chức danh

I/ Bộ môn Cơ sở ngành

 

1

Ths Huỳnh Thị Anh Đào

Trưởng Khoa

2

Ths Nguyễn Thị Kim Anh

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Vinh Hương

Giảng viên

4

Nguyễn Thị Ánh Linh

Giảng viên

5

Ths Hồ Thị Đoan Trang

Giảng viên

6

Nguyễn Thị Thúy Linh

Giảng viên

7

Hoàng Ngọc Thanh  Hà

Giảng viên

8

Đoàn Lê Diễm Hằng

Giảng viên

9

Huỳnh Thị Quỳnh Thi

Giảng viên

10

Trần Nguyên Anh Thảo

Giảng viên

11

Nguyễn Thanh Sang

Giảng viên

II/ Bộ môn Tin học

 

1

Ths Lâm Minh Quý

Tổ trưởng

2

Châu Phù Bảo Minh

Giảng viên

3

Lê Thị Minh Hiếu

Giảng viên

III/ Bộ môn Chính trị- Pháp luật- Giáo dục Thể chất

1

Ths Bùi Thị Lê

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thuý Hồng

Giảng viên

Hà Xuân Nam

Giảng viên

4

Phạm Thanh Đức

Giảng viên

5

Trần Hiếu Nghị

Giảng viên

Khoa CSCB
 
 
 
 
Khoa kiến thức cơ bản cơ sở ngành
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com