Get the Flash Player to see this rotator.
Hệ sơ cấp Nghề
 
Lịch thi lần 2, hệ trung cấp T14,hệ Cao đẳng Khóa 5, Hệ Cao đẳng Khóa 6
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2013 -2014
Quy trình nhập điểm lên phầm mềm quản lý đào tạo EMIS
Lịch thi học kỳ 1, năm học 2013 - 2014, hệ trung cấp khóa 13
Nghị định 48/2013/NĐ-CP
Cải tiến hình thức kiểm tra, thi đánh giá môn học
Quy chế đánh giá rèn luyện HSSV
Quy chế đào tạo số 14 trong dạy nghề hệ chính quy
Mã nghề: 50810102
Mã nghề: 50810103
<< < 6 | 7 | 8
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com