Get the Flash Player to see this rotator.
Đoàn thanh niên
 
HỘI THI ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG 2017 HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA CỦA THÁNG THANH NIÊN
Thực hiện kế hoạch hoạt động của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 4 năm 2017 trường Cao đẳng Du lịch Huế đã tổ chức thành công Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017.

 

Hơn 600 đoàn viên trường Cao đẳng Du lịch Huế dự thi

trong lần thi tập trung đầu tiên

Ngay sau ngày thi tập trung đầu tiên, hội thi đã thu hút được hơn 600 đoàn viên trường Cao đẳng Du lịch Huế dự thi. Các thí sinh dự thi đã làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn tại phòng thực hành Tin học của nhà trường. Bảng cá nhân gồm 3 vòng thi: Theo dòng lịch sử, Đi tìm chân lý và Ánh sáng soi đường với nội dung thi bao gồm: kiến thức về triết học Mác - Lênin; kinh tế chính trị; chủ nghĩa xã hội khoa học; tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Hội thi  Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017 được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học. Đồng thời, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Thời gian dự thi bảng cá nhân kéo dài đến ngày 16/4/2017, trường Cao đẳng Du lịch Huế tiếp tục phát động và phổ biến đến các học sinh sinh viên nhà trường tham dự một cách tự giác và đầy tính tích cực hoạt động ý nghĩa này.

Trung tâm Thông tin - Thư viện
 
 
 
 
Đoàn thanh niên
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com