Get the Flash Player to see this rotator.
Khoa Ngoại ngữ
Giới thiệu về Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế

Địa chỉ liên hệ: Tầng 7, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, 02 Lưu Hữu Phước

Số điện thoại: 0234 3933725

Địa chỉ email: khoannhutc@gmail.com 

1.     Giới thiệu chung

Khoa Ngoại ngữ là một bộ phận thuộc khối đào tạo của Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế và được thành lập vào tháng 7 năm 2014 theo quyết định số 310/QĐ - CĐDLH. Tiền thân của Khoa Ngoại ngữ là tổ Ngoại ngữ gồm bộ môn Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Với hai bộ môn này, khoa giảng dạy cho sinh viên về Tiếng Anh, Tiếng Pháp cơ bản và Tiếng Anh, Tiếng Pháp chuyên ngành khách sạn, nhà hàng, lữ hành, hướng dẫn du lịch và chế biến món với mục đích bổ trợ cho sinh viên có thể tìm kiếm được một công việc phù hợp sau khi ra trường. Hiện tại khoa đang đào tạo nghề Phiên dịch Tiếng Anh Du lịch nhằm mở rộng thêm sự lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên. Với ngành học này, sinh viên sẽ được học sâu hơn về Tiếng Anh cũng như được các giảng viên giàu kinh nghiệm đào tạo các nghiệp vụ nghề bằng Tiếng Anh.

2.     Chức năng, nhiệm vụ của khoa

- Khoa Ngoại ngữ  trực thuộc Trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu học tập, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo theo yêu cầu và kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc đơn vị phụ trách và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng duyệt.

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình  đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác thuộc phạm vi trách nhiệm quy định tại chương trình, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện việc biên soạn chương trình đào tạo ngoại ngữ cơ bản, ngoại ngữ chuyên ngành khách sạn và ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, chương trình môn học, giáo trình, tài liệu và các phương tiện phục vụ đào tạo khi được phân công; tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên dạy nghề;

- Tổ chức tham quan thực tập cho người học theo kế hoạch của nhà trường.

- Thực hiện các công việc giáo vụ khoa

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

- Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Khoa (giáo viên, nhân viên, người học, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

- Xây dựng lề lối, nội quy làm việc của Khoa trên cơ sở quy chế làm việc của nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  3. Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm khoa:

Ths. Phạm Thị Diễm Trang   Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa

Ths. Nguyễn Thị Ngân Hà     Phó Trưởng Khoa

Ths. Thái Thị Hồng Lam       Phó Trưởng Khoa

Tổ chuyên môn:

-        Tổ bộ môn Tiếng Anh

-        Tổ bộ môn Tiếng Pháp

Tổ chức chính trị trong Khoa:

-        Tổ Công đoàn Khoa

-     Chi Đoàn TNCS giảng viên

4.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa

 Khoa Ngoại ngữ gồm 12 giảng viên; trong đó có 8 thạc sĩ , 2 giảng viên đang tham gia khóa đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

 

  Danh sách cán bộ giảng viên

STT

Họ và tên

Chức danh

Địa chỉ email

Bộ môn Tiếng Anh

1

Ths. Phạm Thị Diễm Trang

Phó Trưởng khoa

Phụ trách khoa

trangenglish@yahoo.com

2

Ths. Nguyễn Thị Ngân Hà

Phó Trưởng khoa

nganha76@gmail.com

3

Ths. Thái Thị Hồng Lam

Phó Trưởng khoa

honglamthai@gmail.com

4

Ths. Đậu Thị Khánh Toàn

Giảng viên

dautoan277@gmail.com

5

Ths. Nguyễn Thị Minh Huệ

Giảng viên

lem308@gmail.com

6

Ths. Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên

nguyenthihuyen_gtvt@yahoo.com.vn

7

Ths. Đỗ Thị Ninh Thuận

Giảng viên

dnthuan01@gmail.com

8

Ths. Trần Lê Phương Anh

Giảng viên

tranlephuonganh571@gmail.com

9

Dương Thị Hồng Phúc

Giảng viên

phucduong87@gmail.com

10

Nguyễn Văn Thùy

Giảng viên

ntttourasean@gmail.com


 

 

 

Bộ môn Tiếng Pháp

12

Võ Thục Oanh

Tổ trưởng Bộ môn

oanhvothuc_tdlhue@yahoo.fr

13

Lê Thị Tuyết

Giảng viên

tuetuyetvn@gmail.com

 

 

 


 

 

 
 
 
 
Khoa Ngoại ngữ
Thông báo
Thông tin đang được cập nhật.
Hình ảnh hoạt động
Thông tin đang được cập nhật.
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT:
Email: