Get the Flash Player to see this rotator.
Khoa - Phòng - TT
Tập huấn Khóa đào tạo nâng cao về phân tích dữ liệu chuyên sâu và viết báo cáo các kết quả khảo sát doanh nghiệp
Tiếp tục thực hiện Chương trình tập huấn và Kế hoạch hỗ trợ các Trường tham gia dự án về Tổ chức các hoạt động Khảo sát doanh nghiệp và Lần vết sinh viên.

Các hoạt động tập huấn bồi dưỡng từ dự án GIZ (Đức) về Tiếp cận bộ công cụ “ Khảo sát nhu cầu doanh nghiệp và Lần vết sinh viên” năm 2016 đối với các trường Cao đẳng nghề

(ảnh Phúc Hải)

Tiếp tục thực hiện Chương trình tập huấn và Kế hoạch hỗ trợ các trường tham gia dự án về Tổ chức các hoạt động Khảo sát doanh nghiệp và Lần vết sinh viên nhằm giúp các trường Cao đẳng thực hiện hiệu quả hơn công tác quản lý chất lượng trong phạm vi trường nghề.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề, Tổng Cục dạy nghề- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, trong 02 ngày 25 và 26/02/2016, Dự án GIZ đã tổ chức khóa đào tạo nâng cao về phân tích dữ liệu chuyên sâu và viết báo cáo các kết quả khảo sát doanh nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

 

Tham gia khóa đào tạo, 02 cán bộ được phân công tham gia dự án ngay từ đầu của trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đã học cách phân tích từng biến số và các mối liên hệ giữa một số các biến số quan trọng từ dữ liệu trong bảng hỏi khi tham gia khảo sát doanh nghiệp và lần vết sinh viên; cách soạn một báo cáo hoàn chỉnh, chính xác, khách quan và hiệu quả về các kết quả của các cuộc khảo sát doanh nghiệp và quy trình theo dõi, lưu trữ, cập nhật hồ sơ công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp và làm việc đúng chuyên ngành đào tạo.

 

 

(ảnh Phúc Hải)

Kết quả thiết thực của khóa đào tạo là các cán bộ sẽ hoàn thiện việc phân tích dữ liệu, viết báo cáo ngắn về kết quả khảo sát 10 doanh nghiệp đã thực hiện trong năm 2015. Thông qua báo cáo này Lãnh đạo nhà trường có thêm công cụ để giám sát đầu ra của đào tạo nghề. Trên cơ sở đó có thể rà soát, bổ sung, thay đổi một số nội dung, chương trình đào tạo theo từng nghề; xác định các tiêu chí để xây dựng chuẩn đầu ra của từng nghề phù hợp với yêu cầu của Doanh nghiệp và thực tiễn của trường./.      

  

Phòng ĐBCLĐT&KT
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com