Get the Flash Player to see this rotator.
Khoa quản trị Lữ hành - hướng dẫn
Năm học mới 2016-2017 trường CĐN Du lịch Huế đón chào hơn 750 học sinh, sinh viên mới nhập học. Với mục đích nâng cao nhận thức nghề nghiệp, tạo sự gắn kết giao lưu và tăng thêm sự tự tin, sự trải nghiệm thực tế giữa các tân học sinh sinh viên hệ cao đẳng khóa 9 và Trung cấp khóa 17 thông qua các hoạt động kỹ năng mềm được chuẩn bị đầy đủ bởi giảng viên và sinh viên Khoa Lữ hành, Hướng dẫn.
Gần 50 sinh viên khoa Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch cùng hàng trăm sinh viên của các ngành Quản trị Khách sạn, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản trị Nhà hàng,… đã chính thức được công nhận tốt nghiệp trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng khóa VI niên khóa 2013 - 2016 diễn ra vào sáng ngày 22/07/2016.
Thông báo lịch học học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 các lớp Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp khóa 16.
Thông báo lịch học mới của các lớp C6HD, C6LH và các lớp Cao đẳng khóa 7 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thông báo lịch học của các lớp C6CB1, C6CB5 và Trung cấp Khóa 15, học kỳ 1 năm học 2015 - 2016
Thông báo lịch học của các lớp C6KS1 và C6KS3
Thông báo lịch học bổ sung các môn học
 1 | 2