Get the Flash Player to see this rotator.
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
 
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế - 15 năm xây dựng và phát triển
Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Trường đã phát triển nhanh về mọi mặt từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đến quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo. Cung cấp cho ngành Du lịch hơn 7 ngàn lượt học sinh, sinh viên tốt nghiệp và bồi dưỡng ngắn hạn hơn 10 ngàn lượt người học làm việc trong các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh thành trong cả nước, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển ngành du lịch miền Trung – Tây Nguyên và cả Nước.

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
     Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế, tiền thân là Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Huế trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập ngày 29/10/1999 và chính thức tuyển sinh, đào tạo khóa đầu tiên vào năm 2000, có nhiệm vụ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ của các địa phương trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
    Năm 2007, Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế theo Quyết định số 1876/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
    Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Trường đã phát triển nhanh về mọi mặt từ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đến quy mô, cơ cấu ngành nghề đào tạo. Cung cấp cho ngành Du lịch hơn 7 ngàn lượt học sinh, sinh viên tốt nghiệp và bồi dưỡng ngắn hạn hơn 10 ngàn lượt người học làm việc trong các doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế và nhiều tỉnh thành trong cả nước, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển ngành du lịch miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Ghi nhận những thành tích của nhà trường trong 15 năm qua Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, tỉnh tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân của nhà trường. Trong giai đoạn phát triển mới của tiến trình hội nhập quốc tế, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế vinh dự được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là một trong 45 trường lựa chọn để đầu tư thành trường chất lượng cao theo Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014. Thành công của nhà trường trong 15 năm qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1. Về tổ chức bộ máy
      Giai đoạn từ năm 2000-2004, Với bộ khung ban đầu của trường chỉ có 3 phòng ban chuyên môn gồm: phòng Đào tạo, phòng Tài chính - Kế toán và Trung tâm Thực hành, đội ngũ giáo viên gồm 16 người được dự án VIE/002 tuyển chọn và đào tạo. Ban giám hiệu nhà trường chỉ có 01 người là Hiệu trưởng.
Đến năm 2005, Trường đã hình thành được bộ máy quản lý, gồm: Ban Giám Hiệu 3 người (01 Hiệu Trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng); 05 phòng chức năng (Đào tạo, Tổ chức - Hành chính, Quản lý Học sinh, Tài chính - Kế toán); 01 Trung tâm Thực hành và 06 tổ bộ môn (Lễ tân, Nhà hàng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Kỹ thuật phục vụ Phòng, Cơ bản và Cơ sở); tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ là 131 người.
Giai đoạn từ năm 2008 cho đến nay: Nhà trường tiếp tục kiện toàn, thành lập các khoa, phòng và các trung tâm. Hoạt động của nhà trường ngày càng ổn định và chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Hiện tại, ngoài các phòng ban chuyên môn, nhà trường đã thành lập:
  - Các khoa: Khoa khách sạn; Khoa Cơ sở, Cơ bản; Khoa Lữ hành, Hướng dẫn Du lịch; Khoa Dịch vụ nhà hàng; Khoa Chế biến món ăn và Khoa Ngoại Ngữ. Trong mỗi khoa thành lập các Tổ Bộ môn.
  - Các phòng: Phòng Đảm bảo bảo chất lượng đào tọa và Khảo thí; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính, Quản trị.
- Các Trung tâm: Khách sạn thực hành nghề Khách sạn Vila Huế với hơn 30 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao; Trung tâm Bồi dưỡng và Xúc tiến việc làm; Trung tâm Thông tin, Thư viện.
Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường hiện nay là 164 người.
2. Quy mô đào tạo
 + Các ngành nghề đào tạo chính của trường từ năm 2000-2005:
  - Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn;
  - Nghiệp vụ Kỹ thuật Phục vụ Nhà hàng;
  - Nghiệp vụ Kỹ thuật Chế biến món ăn;
  - Nghiệp vụ Kỹ thuật phục vụ Phòng;
  - Nghiệp vụ Lữ hành;
  - Quản trị lưu trú;
  - Quản trị nhà hàng.
+ Loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn
  - Các nghiệp vụ khách sạn;
  - Bồi dưỡng quản lý khách sạn, nhà hàng.
    Đến năm 2007, trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế. Ngoài chương trình chính quy, Trường còn tổ chức triển khai các chương trình đào tạo theo đặt hàng của Doanh nghiệp, các Dự án quốc tế, đào tạo nghề cho khu vực nông thôn.Bên cạnh các hệ ngắn hạn, trung cấp, Các ngành nghề hệ Cao đẳng mới được đào tạo:
  - Quản trị Khách sạn
  - Quản trị Nhà hàng
  - Quản trị Chế biến món ăn
  - Quản trị Lữ hành
  - Hướng dẫn du lịch
  - Quản trị khu resort
  - Tiếng Anh Du lịch
  - Quản trị MICE
  - Kế toán doanh nghiệp
  - Công tác tuyển sinh:
    Năm 2000, Nhà trường bắt đầu tuyển sinh và đào tạo khóa trung cấp đầu tiên với quy mô đào tạo 200 học sinh và hệ nghề với 150 học sinh cho 03 nghề trung cấp (Lễ tân khách sạn, Dịch vụ nhà hàng và Chế biến món ăn) và 04 nghề sơ cấp (Lễ tân khách sạn, Dịch vụ nhà hàng, Chế biến món ăn, Phục vụ buồng).
    Đến nay, Nhà trường đã đào tạo các nghề du lịch, với 09 nghề trình độ Cao đẳng nghề, 05 nghề trình độ Trung cấp nghề và các chương trình dạy kỹ năng nghề trình độ Sơ cấp từ 03 tháng đến 01 năm với quy mô đào tạo 600 sinh viên Cao đẳng, 200 học sinh Trung cấp, hệ nghề với 100 học sinh sơ cấp và hơn 400 người học bồi dưỡng ngắn hạn.
3. Cơ sở vật chất:
    Từ cơ sở ban đầu của nhà trường chỉ có 01 khách sạn thực hành và 02 khu nhà làm việc, 12 phòng học lý thuyết, 02 phòng học vi tính, ngoại ngữ, 04 phòng học thực hành nghiệp vụ, 01 khách sạn thực hành có đón khách. Năm học 2007 – 2008 trường được cấp thêm 01 cơ sở tại Khu quy hoạch Nam Vỹ dạ Huế có diện tích sử dụng 4.114 m2 bao gồm 22 phòng: (Khu làm việc, phòng học thực hành, thư viện, hội trường,…)
Hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế có 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích đất là 17.141 m2, đang hoàn thành các thủ tục để tiếp nhận mặt bằng 20 ha tại Thị xã Hương thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế). Tổng diện tích sàn xây dựng 9.884 m2, trong đó: Cơ sở 1, số 4 Trần Quang Khải: 5.384 m2 và Cơ sở 2, Lưu Hữu Phước: 4.500 m2. Gồm các khu vực chức năng như sau:
   - Khu hành chính và phụ trợ: Khu hiệu bộ, Khu văn phòng khoa, Phòng y tế, Căn tin, Ký túc xá 120 giường, Kho thực phẩm, vật liệu
   - Khối thực hành kỹ năng nghề: Trung tâm thực hành khách sạn 32 phòng
   - Khối học lý thuyết (cơ sở 2, số 02 Lưu Hữu Phước)
   - Khu vực phụ trợ:
     Giai đoạn 2013 – 2015: Xây dựng Nhà thực hành và thẩm định kỹ năng nghề phục vụ cho các nghề đào tạo trọng điểm đạt trình độ quốc tế (tại cơ sở 2 – số 02 Lưu Hữu Phước).
   • Tổng diện tích xây dựng: 15.000 m2, bao gồm các hạng mục: Phòng học lý thuyết, Phòng học thực hành, Trung tâm thẩm định nghề và Thư viện (Trung tâm học liệu).
   + Giai đoạn 2016 – 2020: Qui hoạch và phát triển cơ sở 3 tại khu vực Độn Sầm (20 ha), thị xã Hương Thuỷ phục vụ đào tạo bậc Đại học nghề đạt trình độ quốc tế.
4. Đội ngũ giảng viên
    Trường xác định công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên luôn là mục tiêu hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo trước mắt và lâu dài cho sự nghiệp phát triển chung của trường để trường khẳng định được vị trí, thương hiệu tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên.
    Đến nay, trong tổng số 77 giảng viên của trường có 50 giảng viên có trình độ Thạc sĩ; 27 có trình độ cử nhân.
Từ năm 2006 đến nay, các giảng viên dạy nghề của nhà Trường được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của các dự án VIE/002, VIE/009, VIE/015 do Luxembourg tài trợ, ngoài ra các giảng viên được tham dự tất cả các khoá đào tạo viên của Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt nam (EU), của Tổng cục dạy nghề và đã tham gia các kỳ thẩm định kỹ năng đào tạo nghề để trở thành đào tạo viên VTCB (cơ quan cấp chứng chỉ nghiệp vụ ngành Du lịch Việt Nam). Được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nghề tại các nước Luxembourg, Pháp, Úc, Malaysia, Thái Lan, Indonexia.
5. Công tác xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu
    Công tác biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy luôn được quan tâm và tích cực triển khai hàng năm. Đến nay, Trường đã trực tiếp chủ trì biên soạn các giáo trình theo đặt hàng của Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch như: Tổng quan du lịch, Phương pháp xây dựng thực đơn, Quản trị lưu trú, Quản trị nhà hàng, …; biên soạn hoàn thành 02 chương trình khung “Quản trị khách sạn” và “Quản trị khu Resort”; xây dựng 02 bộ Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 02 nghề đào tạo trên và 03 bộ phiếu phân tích công việc nghề Quản trị khách sạn, Quản trị khu Resort và Nghiệp vụ lưu trú theo hợp đồng đặt hàng của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Xây dựng hoàn chỉnh 02 bộ danh mục thiết bị dạy nghề Quản trị khách sạn và Quản trị khu Resort. Biên soạn được 22 giáo trình nội bộ và biên dịch 12 tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp từ tài liệu giảng dạy của các Trường đào tạo Du lịch hàng đầu của nước ngoài.
6. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ
    Trong những năm qua, cán bộ giáo viên Nhà trường đã trực tiếp chủ trì và hoàn thành các đề tài khoa học cấp Bộ và cấp Tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực trực tiếp kinh doanh Du lịch tại các tỉnh ven biển Miền Trung và Tây Nguyên” (năm 2004); “Nghiên cứu mô hình phát triển Du lịch gắn với giảm nghèo tại các tỉnh Bắc Trung Bộ” (năm 2005); 01 đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu tác động kinh tế của Festival Huế đối với kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế” (năm 2008). Tham gia nhiều đề tài nhánh của tỉnh Thừa Thiên Huế như: “Quy hoạch phát triển du lịch bền vững Thành phố Huế đến năm 2020”; “Nghiên cứu phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Dư địa chí tỉnh Thừa Thiên Huế”; đề tài cấp Bộ: “Cơ sở khoa học và giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển Du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây” do Văn phòng đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà nẵng chủ trì cùng nhiều hoạt động nghiên cứu cấp cơ sở khác.
7. Quan hệ quốc tế
    Trường đã có quan hệ hợp tác với 30 đối tác của 10 quốc gia là các trường Đại học và Cao đẳng đào tạo về Du lịch, các Dự án phát triển Du lịch, Tổ chức phi chính phủ, Hội đồng vùng của một số quốc gia châu Âu. Theo chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo nhà trường đã cử hơn 50 lượt cán bộ, giáo viên tham gia các khóa đào tạo từ 1 tháng, 3 tháng và 1 năm tại nước ngoài.
II. NHỮNG THÀNH TÍCH NỔI BẬT
    - Năm 2011, Tập thể Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số - 152/QĐ/CTN ngày 28/01/2011.
    - Năm 2012, nhà trường được nhận Cờ thi đua của Chính phủ theo Quyết định số 161/QĐ-Ttg ngày 7/2/2012.
    - Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III và Cờ thi đua của chính phủ năm 2011,2012;
    - Tổng cục Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 2003, 2004, 2005 và 2006;
    - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2007, 2008. 2009, 2010, 2012, 2013, 2014;
    - Tổng cục Du lịch tặng Bằng khen về thành tích đơn vị xuất sắc các năm 2001, 2002, 2004, 2006;
    - Ủy ban nhân dân tỉnh TT-Huế tặng Bằng khen về thành tích đơn vị xuất sắc các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2005;
    - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong tham gia và phục vụ Hội chợ Quốc tế “Nhịp cầu xuyên Á – Quảng Trị” năm 2004;
    - Công an tỉnh TT-Huế tặng Giấy khen năm 2007, 2008;
    - Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong Hội thi giáo viên dạy giỏi Trung cấp chuyên nghiệp tỉnh TT-Huế lần thứ VII năm 2009;
    - Đảng ủy Dân chính Đảng TT-Huế công nhận danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh các năm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
   - Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Bảo hộ lao động giai đoạn 2000-2005.
   - Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thừa Thiên Huế cho tập thể Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đã có thành tích tham gia tổ chức thành công Festival Huế năm 2010.
    - Bằng khen của của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho tập thể Trường cao đẳng nghề Du lịch Huế đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo ngành văn hoá, thể thao và Du lịch giai đoạn 2007-2011.
    - Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Tập thể Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác phòng, cháy chữa cháy giai đoạn 2001 – 2011.
    - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH tặng Bằng khen cho tập thể trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đạt thành tích xuất sắc trong việc đăng cai tổ chức Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2012;
    - Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Tập thể Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đã tích cực tham gia Hội thi “Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và Du lịch” lần thứ nhất;
    - Tập thể đã có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công “Năm du lịch Quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ- Huế 2012”
    - Tập thể đã có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức thành công và huấn luyện sinh viên đạt giải cao “Hội thi tay nghề quốc gia năm 2014”.
    - Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2013-2014.

 
 
 
 
15 NĂM HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com