Get the Flash Player to see this rotator.
Phòng chống tham nhũng
 
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015
Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng, chống tham nhũng
Kế hoạch phòng chống tham nhũng trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế năm 2014
Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập
Luật số 55/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Phòng, chống tham nhũng
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng năm 2012
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com