Get the Flash Player to see this rotator.
Phòng Đào tạo QLKH và HTQT
Phổ biến văn bản mới về Giáo dục nghề nghiệp
Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế thông tin về một số văn bản, quy chế, quy định về hoạt động Giáo dục nghề nghiệp được cập nhật từ tháng 3/2017

Nhằm phổ biến thông tin về văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hoạt động quản trị nhà trường vể hoạt động đào tạo Giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế cung cấp về một số văn bản, quy chế, quy định về hoạt động Giáo dục nghề nghiệp như sau:

1. Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016, Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết xem file đính kèm

2. Quyết định 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Phê duyệt khung trình độ quốc gia. Chi tiết xem file đính kèm

3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017, Quy định xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo. Có hiệu lực từ ngày 14/4/2017. Chi tiết xem file đính kèm

4. Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017, Ban hành danh mục ngành nghề cấp IV. Có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Chi tiết xem file đính kèm

5. Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017, Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng. Có hiệu lực từ ngày 15/4/2017. Chi tiết xem file đính kèm

6. Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017, Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (có thể gọi tắt là quy chế đào tạo). Có hiệu lực từ ngày 26/4/2017. Chi tiết xem file đính kèm

7. Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/03/2017, Quy định tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Chi tiết xem file đính kèm

8. Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017, Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2017. Chi tiết xem file đính kèm

9. Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017, Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01/5/2017. Chi tiết xem file đính kèm

10. Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017, Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng; In, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng. Có hiệu lực từ ngày 26/4/2017. Chi tiết xem file đính kèm

11. Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/04/2017, Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng. Có hiệu lực từ ngày 15/6/2017. Chi tiết xem file đính kèm

12. Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017, Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 24/7/2017. Chi tiết xem file đính kèm

 

PBH-PĐT