Get the Flash Player to see this rotator.
Lịch công tác
 
Từ ngày: đến ngày  
Khoa/phòng Giáo viên
 
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Trường Cao đẳng nghề Du lịch thông báo lịch công tác tuần từ ngày được chọn như sau:
 
 
Thông báo này thay cho giấy mới
TL.HIỆUTRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HC-QT