Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016
Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, cụ thể như sau:

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ NGHỀ DU LỊCH HUẾ

***

Số: ….. /KH-ĐTDLH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

  Thành phố Huế, ngày 04 tháng 7  năm 2016 

   

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2016

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016;

Thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động Hè 2016 và hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế và Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan Tỉnh phát động;

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-ĐTDLH ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Mính Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế về kế hoạch hoạt động của Đoàn trường năm 2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA:

- Hưởng ứng chương trình Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016 do Đoàn cấp trên và Tháng “Thanh niên tình nguyện vì Cộng đồng” do BCH Đoàn trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế phát động;

-  Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của Đoàn viên, Thanh niên triển khai, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc Thanh niên

- Nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và lòng nhiệt huyết của mình góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế văn hoá xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, biên giới; xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới;

- Thông qua chiến dịch thanh niên tình nguyện để rèn luyện, nâng cao tinh thần cống hiến, góp phần tăng cường tình đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; thực hiện chủ đề công tác Đoàn năm 2016 “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”;

- Tạo sự chú ý của xã hội đối với phong trào Thanh niên tình nguyện và hoạt động xã hội đang được thực hiện rất sôi nổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thu hút sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình trong Đoàn viên, Thanh niên Nhà trường.

II. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG:

- Đề cao tinh thần tự nguyện của Đoàn viên, Thanh niên và tính tiên phong, chủ động trong công tác tổ chức, triển khai hoạt động;

- Ưu tiên các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn nghề nghiệp;

- Hoạt động tình nguyện phải an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Dự kiến từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016.

- Địa điểm: xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới;

- Thực hiện Công trình thanh niên tại xã, tham gia hỗ trợ cải tạo sân, vườn, giúp đỡ đồng bào dân tộc;

- Sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hoá, TDTT tại địa phương;

- Tặng các suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn;

- Quảng bá, giới thiệu về các ngành, nghề đào tạo, các sản phẩm của Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế thông qua công tác Tư vấn tuyển sinh, phát tờ rơi, biểu diễn Bartender, Cắt tỉa.

V. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

1. Tiền trạm, khảo sát địa bàn hoạt động:

* Mục đích:

- Tiền trạm về lộ trình, địa điểm, thực trạng cơ sở hạ tầng, môi trường, đời sống văn hóa địa phương, số lượng đoàn viên, thanh niên trong địa bàn tổ chức Chiến dịch tình nguyện

* Thời gian: Từ ngày 08/7 đến 09/7/2016

* Phụ trách công tác tiền trạm: 1. Đ/c Lại Văn Hóa

                                                    2. Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng

2. Triển khai hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và phân công công việc cụ thể.

- Thông báo tuyển chọn đội hình tham gia đảm bảo đủ số lượng yêu cầu;

- Tiến hành liên hệ các đơn vị tài trợ, hỗ trợ chương trình.

- Phối hợp với Huyện đoàn Nam Đông, Xã đoàn Thượng Lộ.

3. Tổng kết hoạt động:

- Tổng kết đánh giá lại toàn thể tiến độ triển khai, những điểm được và chưa được của các nội dung đề ra từ đó rút kinh nghiệm để triển khai các hoạt động tiếp theo được tốt hơn.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá, khen thưởng cho những cá nhân, tập thể xuất sắc.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

- Đoàn trường chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức và cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, đêm văn nghệ trong hoạt động của chiến dịch tình nguyện.

- Mức kinh phí đóng góp từ tình nguyện viên tham gia chiến dịch tình nguyện dự kiến: 200.000đ/ tình nguyện viên.

- Kinh phí hỗ trợ từ nhà trường trích từ dự trù kinh phí hoạt động đoàn 2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Đề xuất Đoàn xã Thượng Lộ huy động thêm nguồn lực của địa phương để cùng tham gia các hoạt động, huy động Đoàn viên, Thanh niên và nhân dân xã Thượng Lộ cùng tham gia các hoạt động của Đoàn tình nguyện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 của BCH Đoàn Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế. Đây là một hoạt động với nhiều ý nghĩa xã hội thiết thực, mang tính nhân văn cao trong phong trào tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; BCH Đoàn Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế kính báo cáo lên Ban giám hiệu, c Phòng, Khoa, Trung tâm, Công đoàn, cán bộ, viên chức, người lao động, cá nhân, doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ để hoạt động trên đạt kết quả tốt.

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

(đã duyệt) 

Nơi nhận:                                                      

- Đoàn khối CCQ Tỉnh (để b/c);

- Đảng uỷ Trường (để b/c);

- Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

- Các phòng, khoa, trung tâm (để phối hợp);

- BTV huyện Đoàn Nam Đông (để phối hợp);

- Đoàn xã Thượng Lộ (để phối hợp);

- Lưu: VP Đoàn, NNH.06.              

    TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 (đã ký)

Trần Gia Vinh

 

 

Đoàn TNCS HCM trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com