Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo lịch học của các lớp C5HD và C5LH học kỳ 1 - năm học 2014 - 2015 từ tuần 21/7 đến 26/7
Thông báo lịch học mới học kỳ 1 - năm học 2014 - 2015 của các lớp C5HD và C5LH, lịch được áp dụng từ ngày 21/7.

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các lớp C5HD và C5LH lịch học mới của học kỳ 1 - năm học 2014 - 2015, lịch được áp dụng từ ngày 21/7.

Xem chi tiết tại đây

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com