Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông tin về việc thi tuyển Viên chức trường Cao đẳng Du lịch Huế
Trường Cao đẳng Du lịch Huế cung cấp các thông tin liên quan đến Kế hoạch tổ chức thi Viên chức như sau:
1. Quyết định thời gian tổ chức thi viên chức trường Cao đẳng Du lịch Huê (xem tại đây)
2. Quyết định ban hành Nội qui thi viên chức (Xem tại đây)
3. Thông báo lịch thi tuyển viên chức (Xem tại đây)
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com