Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ra, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Huế thông báo tiếp tục cho Sinh viên Học sinh nghỉ học tạm thời từ ngày 24/02/2020 và đi học trở lại vào ngày 02/03/2020 .
Thông báo lịch học của các lớp C6KS1 và C6KS3
 
Khoa kiến thức cơ bản cơ sở ngành
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com