Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Danh sách HSSV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2017
Danh sách các học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2017

 Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-CĐDLH ngày 25/5/2017 về việc công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Cao đẳng năm 2017: Danh sách các Sinh viên đủ điều kiện dự thi (tải danh sách thi nghiệp vụ - danh sách thi chính trị)

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-CĐDLH ngày 25/5/2017 về việc công bố danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp hệ Trung cấp năm 2017: Danh sách các học sinh đủ điều kiện dự thi (tải danh sách)

 
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com