Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Lịch học chiều thứ Tư ngày 08/11/2017 vẫn diễn ra theo kế hoạch
Lịch học chiều thứ Tư ngày 08/11/2017 vẫn diễn ra theo kế hoạch

 Chiều thứ Tư ngày 08/11/2017, lịch học tiếp tục triển khai theo thời khóa biểu. Ban Giám hiệu yêu cầu Phòng Công tác học sinh sinh viên, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giảng dạy nắm tình hình học sinh, sinh viên sau đợt lũ lụt để tổng hợp báo cáo đề xuất đến Ban Giám hiệu.

 

PĐT
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com