Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử Outlook

Trung tâm thông tin, thư viện kính gởi Thầy/ Cô tài liệu hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử Outlook và tài liệu quản trị tài khoản đơn vị trong trang thông tin điện tử (Website huetc.edu.vn)

Thầy/ cô xem tài liệu tại đây: 

  1. UploadFile/Tailieuhuongdan/huong%20dan%20cai%20dat%20hop%20thu%20noi%20bo%20trong%20outlook.pdf
  2. UploadFile/Tailieuhuongdan/huong%20dan%20su%20dung%20tai%20khoan%20Website.pdf
Trung tâm TTTV
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com