Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo lịch học bổ sung học kỳ 2 năm 2014-2015
Trường thông báo đến các học sinh sinh viên hệ Cao đẳng các khóa 5, 6, 7 và Trung cấp khóa 15 lịch học bổ sung học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

 Trường thông báo đến các học sinh sinh viên hệ Cao đẳng các khóa 5, 6, 7 và Trung cấp khóa 15 lịch học học kỳ 2 năm học 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Lịch học của các lớp C5KS và C5LH Hệ Cao đẳng nghề khóa 5, xem lịch học tại đây.

2. Lịch học của các lớp Hệ Cao đẳng nghề khóa 6, xem lịch học tại đây.

3. Lịch học của các lớp Hệ Cao đẳng nghề khóa 7, xem lịch học tại đây.

4. Lịch học của các lớp Hệ Trung cấp khóa 15, xem lịch học tại đây.

Lịch học bắt đầu từ ngày 09/03/2015.

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com