Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo lịch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp C6HD, C6LH và các lớp Cao đẳng khóa 7
Thông báo lịch học mới của các lớp C6HD, C6LH và các lớp Cao đẳng khóa 7 học kỳ 1 năm học 2015-2016

 Nhà trường thông báo đến các lớp C6HD1 và C6LH1 hệ Cao đẳng khóa 6 và các lớp Hệ Cao đẳng khóa 7 lịch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016. Thời gian bắt đầu học từ ngày 10/8/2015, cụ thể:

1. Lịch học học của các lớp Cao đẳng khóa 6: C6HD1 và C6LH1 xem chi tiết tại đây.

2. Lịch học học của các lớp Cao đẳng khóa 7 xem chi tiết tại đây.

 

Phòng Đào tạo
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com