Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo lịch học trực tuyến đối với các lớp hệ Cao đẳng khóa 11
Nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo đã đề ra trong Học kỳ II - Năm học 2019-2020 đối với các lớp Hệ Cao đẳng khóa 11. Nhà trường Thông báo đến sinh viên các lớp Hệ Cao đẳng khóa 11 lịch học trực tuyến từ ngày 20/4 đến 29/4/2020

Thông báo kế hoạch dạy trực tuyến tại đây

Các lớp xem lịch học trực tuyến tại đây.

Hướng dẫn cơ bản cho Học sinh, sinh viên và Giảng viên sử dụng Microsoft Teams như sau:

1. Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập bằng máy tính và điện thoại tại đây

2. Hướng dẫn sử dụng cơ bản tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng trong dạy học trực tuyến tại đây

Hướng dẫn đăng nhập và liên hệ Trung tâm thông tin thư viện để cung cấp tài khoản tại đây

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com