Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo sách mới tháng 11.2014
Thư viện trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế đã có hai bộ sách mới học tiếng Anh trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề theo định hướng TOEIC

Thư viện trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đọc trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế sách học tiếng Anh trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề và sách hướng dẫn giảng dạy, dành cho giáo viên do văn phòng Tổng cục dạy nghề phối hợp với Công ty Cổ phần IIG (Đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ- - ETS tại Việt Nam) nghiên cứu, biên soạn  và phát hành. Bộ sách được sử dụng đào tạo tiếng Anh theo định hướng TOEIC được thiết kế dành cho học sinh, sinh viên thuộc các trường Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề theo chuẩn quy định tại thông tư số 30/2009TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội :

1. Bộ sách tiếng Anh trình độ Trung cấp nghề, gồm:

+ 01 quyển sách học, 146tr.; 19x25,5cm.

+ 01 quyển sách bài tập, 103tr, 19x25,5cm.

+ 01 đĩa CD tiếng, theo sách

+ 01 quyển sách hướng dẫn giảng dạy, dành cho Giáo viên.

                                                                                                                                                                                                                                    

2. Bộ sách tiếng Anh trình độ Cao đẳng  nghề, gồm:

+ 01 quyển sách học, 141tr.; 19x25,5cm.

+ 01 quyển sách bài tập, 108tr, 19x25,5cm.

+ 01 đĩa CD tiếng, theo sách.

 + 01 quyển sách hướng dẫn giảng dạy, dành cho Giáo viên.

Trung tâm TTTV
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com