Get the Flash Player to see this rotator.
Thông báo
 
Thông báo sách mới 8-2015
Thư viện trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đọc trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế danh mục sách pháp luật mới tháng 8 năm 2015. Danh mục bao gồm:

 1. Luật căn cước công dân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 44tr.; 19cm. 

2. Luật hộ tich.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 72tr.; 19cm.

3. Luật sữa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 56tr.; 19cm.

4. Luật giáo dục nghề nghiệp.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 104tr.; 19cm.

5. Luật bảo hiểm xã hội.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 104tr.; 19cm.

Trung tâm TTTV
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com