Get the Flash Player to see this rotator.
Thư viện tài liệu
 
Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
PHỤ LỤC I: Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) Ban hành kèm theo Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

 PHỤ LỤC I: CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN

VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI)

Ban hành kèm theo Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến

Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại Quyết định

số   1076/QĐ-TTg ngày 14  tháng 7  năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com