Get the Flash Player to see this rotator.
Thư viện tài liệu
 
Danh mục sách mới tháng 9 năm 2015
Trung tâm Thông tin,Thư viện trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đọc trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế danh mục sách mới tháng 9 năm 2015. Danh mục bao gồm

1. Giáo trình môn học kế toán Quản trị/ TS. Phạm Châu Thành, TS Phạm Xuân Thành.- TpHCM.: Phương Đông, 2012.- 386tr.; 16x24cm.

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách bao gồm  các phần chính sau:

Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị

Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí

Chương 3: Phân tích biến động chi phí sản xuất

Chương 4: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị

Chương 5: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng và lợi nhuận

Chương 6: Thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn

Chương 7: Thông tin kế toán cho việc ra quyết định sản xuất kinh doanh

Chương 8: Định giá sản phẩm

Chương 9: Phân bổ chi phí bộ phận phục vụ, phân tích báo cáo bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý

Chương 10: Dự toán ngân sách trong hoạt động kinh doanh.     

2. Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trường Cao đẳng trong điều kiện hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC/ Tập thể tác giả các trường: CĐ Nghề DL Huế, CĐ KT-KH Đà Nẵng, CĐ Kinh tế - Đối ngoại.- TpHCM.: Thanh niên, 2015.- 237tr.; 20x28,5cm.

          Giới thiệu nội dung: : Cuốn sách bao gồm 32 bài tham luận của giáo viên 03 trường: CĐ Nghề DL Huế, CĐ KT-KH Đà Nẵng và CĐ Kinh tế-Đối ngoại.

 

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com