Get the Flash Player to see this rotator.
Thư viện tài liệu
 
Giáo dục pháp luật

Các văn bản luật, pháp lệnh được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII:

              1. Luật Tiếp cận thông tin

              2. Luật ký kêt, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

              3. Luật Trẻ em

              4. Luật Dược

              5. Luật sửa đổi bổ sung một một điều Luất Thuế GTGT

              6. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

              7. Luật Quản lý thuế

              8. Luất Thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu

              9. Pháp lệnh Quản lý thị trường

 

 

Một số văn bản về Quy chế, Nghị định: 

Luật Phòng, Chống khủng bố

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn 2013

Nghị định 108/2014 của Chính phủ

Quy chế làm việc 2014

Quy chế thực hiện dân chủ chỉnh sửa 2015

Nghị định hướng dẫn của chính phủ về tinh giản biên chế 2015

 

 

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com