Get the Flash Player to see this rotator.
Thư viện tài liệu
 
Thông báo sách mới tháng 07/ 2016
Thư viện trân trọng thông báo đến toàn thể bạn đọc trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế Danh mục sách nghiệp vụ do trường BBI-Luxembourg Campus tặng, Danh mục bao gồm:
1. Housekeeping Operations & Management/ Margaret M. Kappa.-America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2008.- 601tr.; 18x23cm.
2. Financial Management for the Hospitality Industry/ William P. Andrew P. Andrew.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 1993.- 472tr.; 18x23cm.
3. Spas: A Comprehensive introduction/ Ronald F. Cichy.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 621tr.; 18x23cm.
4. Contemporary Club Management/ Joe Perdue.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2007.- 647tr.; 18x23cm.
5. Planning & Control for Food & Beverage Operations/ JackD. Ninemeier.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2004.- 490tr.; 18x23cm.
6. Basic Hotel & Restaurant Accouting/ raymond Cote.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2002.- 364tr.; 18x23cm.
7. Front Office Operations & Management/ Michael L. Kasavana.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2009.- 611tr.; 18x23cm.
8. Management of Food and Beverage Operations/ Jack D. Ninemeiner.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2010.- 388tr.; 18x23cm.
9. Security, Safety & Loss Prevention Management/ Raymond C.Ellis.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 1999.- 443tr.; 18x23cm.
10. Leadership & management ( Human Resources)/ Robert H. Woods.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2010.- 370tr.; 18x23cm.
11. Supervision in the Hospitality Industry/ Raphael R. Kavanaugh.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 400tr.; 18x23cm.
 
12. Ethics in the Hospitality industry/ Karen Lieberman.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2005.- 150tr.; 18x23cm.
13. Food Safety & sanitation management with the HACCP System/ Ronald F. Cichy.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2008.- 237tr.; 18x23cm.
14. Financial management for Spas/ Raymond S. schmidgall.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2011.- 409tr.; 18x23cm.
15. Service in Food & Beverage OPS Restaurant Service/ Ronald F. Cichy.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2005.- 621tr.; 18x23cm.
16. Convention Management Service & Group Business/ Milton T. Astroff.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 616tr.; 18x23cm.
17. Retail Management for Spas/.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2005.- 329tr.; 18x23cm.
18. Purchasing for food & beverage & Procurement Management/ Ronald F. Cichy.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 460tr.; 18x23cm.
19. Accounting for Hospitality Managers/ Roymond Cote.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 538tr.; 18x23cm.
20. Managing technology Computer Systems/ Michael L. Kasavana.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2006.- 317tr.; 18x23cm.
21. Understanding Hospitality Law/ Jack P.Jefferies.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2010.- 600tr.; 18x23cm.
22. Managing Beverage Service/ Jack D. Ninemeier.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2004.- 364tr.; 18x23cm.

23. Accounting for club Operations/ Raymond S. Schmidgall.- America.: American Hotel & Lodging Educational Institute, 2001.- 379tr.; 18x23cm.

 
Trung tâm Thông tin Thư viện
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com