Get the Flash Player to see this rotator.
Tin tức - sự kiện
 
Gặp mặt báo chí diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam
Chiều ngày 11/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam (Skilling up).

Tham dự họp báo có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, GIZ; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí. Theo đó Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức vào sáng 16/11/2019; các hoạt động bên lề được tổ chưc vào chiều 15/11/2019.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân phát biểu tại gặp mặt báo chí

Phát biểu tại gặp mặt báo chí, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Quân cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí với giáo dục nghề nghiệp trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua, giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên hệ thống giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại. Chính nhờ sự đồng hành của cơ quan báo chí đã giúp giáo dục nghề nghiệp đến gần hơn với người dân trong xã hội, giúp cơ quan quản lý nhà nước những định hướng về chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Diễn đàn Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam với tôn chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng cho các đối tác, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giáo dục nghề nghiệp cần có những đột phá và đi trước một bước để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội. Trước thực tế lực lượng lao động chưa qua đào tạo còn rất lớn với lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm tý lệ chủ yếu thì đó là bài toán khó và vai trò của doanh nghiệp rất quan trọng. Chỉ khi nhà trường và doanh nghiệp hợp tác với nhau thì mới giải quyết được bài toán nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thì doanh nghiệp cần chủ động tìm đến và hợp tác với cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tại buổi gặp mặt báo chí, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng đã thông tin những nét chính về Diễn đàn quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam. Múc đích của Diễn đàn bao gồm: Khng định tm nhìn và khát vng trong chun b ngun nhân lc có kiến thc, k năng góp phn nâng cao năng sut lao động, nâng cao năng lc cnh tranh, đáp ng yêu cu ca cách mng công nghip 4.0 và hi nhp quc tế, góp phần xây dng quc gia khi nghip, đưa Vit Nam thoát khi by thu nhp trung bình, tr thành nước phát trin vào năm 2045; Đưa ra thông đip về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; chuyn mnh theo hướng đào to ngh nghip gn vi doanh nghip, theo địa ch đặt hàng và thị trường lao động; Là mt dp để đánh giá kết qu vic thc hin Lut Giáo dục nghề nghiệp sau 03 năm trin khai; đẩy mnh truyn thông, qung bá v v trí, vai trò ca giáo dục nghề nghiệp đối vi xã hi, cng đồng doanh nghip nhm tiếp tc tăng quy mô và nâng cao cht lượng giáo dục nghề nghiệp; Kết thúc Din đàn đề xut Th tướng Chính ph ban hành Ch th v các gii pháp đột phá phát trin ngun nhân lc có k năng nghề; ch đạo các B, ngành, địa phương, các Hip hi ngh nghip, cng đồng doanh nghip vào cuc mnh m, hiu qu hơn na trong vic phát trin k năng, đổi mi, tăng quy mô và nâng cao cht lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ng yêu cu nâng cao năng sut lao động và tăng năng lc cnh tranh quc gia trong tình hình mi.

Diễn đàn chính được t chc gồm 3 phiên dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:  Phiên 1: Nguồn nhân lc có k năng - Chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia; Phiên 2: Đổi mi và nâng cao cht lượng giáo dục nghề nghiệp - Nhân tố quyết định nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam; Phiên 3: Doanh nghiệp đồng hành đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh các phiên làm việc chính, Diễn đàn còn có nhiều hoạt động bên lề như: tổ chức 5 Hội thảo chuyên đề với các nội dung: Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0; Thực trạng và giải pháp gắn kết GDNN với doanh nghiệp - Góc nhìn từ doanh nghiệp; Phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và người đào tạo tại doanh nghiệp; Tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỹ năng nghề - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam; Đổi mới cơ chế tài chính trong hoạt động giáo dục nghề. Trưng bày các mô hình, hình ảnh và trang thiết bị đào tạo tiêu biểu trong gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp: trên 40 thiết bị đào tạo tiên tiến, tiêu biểu trên diện tích 250m2 ; Hoạt động ký kết Thỏa thuận hợp tác,  Ký kết thỏa thuận hợp tác, công b và trao biên bn ký kết hp tác gia Tng cc Giáo dục nghề nghiệp, mt s cơ s giáo dục nghề nghiệp vi mt s tp đoàn, doanh nghip ln và t chc quc tế. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với trên 30 doanh nghiệp, tập đoàn lớn về đào tạo, cung ứng nhân lực. Các cơ sở giáo dục nghiệp nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp,...

Toàn cảnh gặp mặt báo chí

Đại diện cho tổ chức quốc tế tham dự gặp mặt báo chí,  Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, GIZ bày tỏ sự vui mừng  khi được tham dự Diễn đàn tầm cỡ quốc gia như vậy. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Đức đã có nhiều hỗ trợ Việt Nam trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, trong đó có hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp. Bà Britta đề xuất ngoài những mô hình, cơ chế, khuyến nghị tại Diễn đàn lần này cần bổ sung những nội dung về đào tạo xanh trong giáo dục nghề nghiệp để tạo ra những quyết sách phù hợp cho xanh hóa giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã dành nhiều thời gian đặt những câu hỏi liên quan đến nhiều nội dung phát triển giáo dục nghề nghiệp được đặt ra tại diễn đàn như: Việc thúc đẩy triển khai mô hình hội đồng kỹ năng ngành tại Việt Nam, Dự báo nhu cầu đào tạo đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Những vướng mắc khi áp dụng ưu đãi của doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; việc phát triển kỹ năng cho lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; công tác hướng nghiệp cho học sinh,..

VP TCGDNN - website: http://gdnn.gov.vn
 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com