Get the Flash Player to see this rotator.
Tổng quan
 
CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

DANH SÁCH CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO THEO TỪNG TRÌNH ĐỘ

 

1. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ - 2,5 năm

1

Quản trị Khách sạn (Mã nghề: 50810207)

2

Quản trị Nhà hàng   (Mã nghề: 50810203)

3

Kỹ thuật Chế biến món ăn (Mã nghề: 50810204)

4

Hướng dẫn Du lịch (Mã nghề: 50810101)

5

Quản trị Lữ hành  (Mã nghề: 50810102)

6

Quản trị Khu nghỉ dưỡng (Resort) (Mã nghề: 50810208)

7

Tiếng Anh Du lịch (Mã nghề: 50220203) 

8

Quản trị Du lịch MICE (Tổ chức sự kiện) (Mã nghề: 50810103)

2. HỆ TRUNG CẤP - 1,5 năm

1

Nghiệp vụ Lễ tân (Mã nghề: 40810201)

2

Nghiệp vụ Lưu trú (Mã nghề: 40810202)

3

Nghiệp vụ Nhà hàng (Mã nghề: 40810203)

4

Kỹ thuật Chế biến món ăn (Mã nghề: 40810204)

3. SƠ CẤP NGHỀ VÀ CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

1

Nghiệp vụ Lễ tân

2

Nghiệp vụ Nhà hàng

3

Nghiệp vụ Buồng

4

Chế biến món ăn Việt Nam

5

Chế biến món ăn Huế

6

Chế biến món ăn Âu

7

Chế biến Bánh và món ăn tráng miệng

8

Pha chế đồng uống

9

Nghiệp vụ Hướng dẫn

10

Thuyết minh viên

 

THÀNH TÍCH CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

Giáo viên:

Số lượng

Thành tích

Hội thi

Năm

01

Giải nhất

Giáo viên dạy Nghể Giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế

2012

01

Giải ba

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi TCCN toàn quốc

2012

01

Giải nhất

Hội thi Giáo viên dạy Nghề Giỏi Tỉnh Thừa thiên Huế

2012

01

Giải ba

Hội thi Giáo viên dạy Nghề Giỏi Tỉnh Thừa thiên Huế

2012

01

Giải nhất

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi TCCN Tỉnh Thừa thiên Huế

2012

01

Giải nhì

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi TCCN Tỉnh Thừa thiên Huế

2012

01

Giải ba

Hội thi Giáo viên dạy Giỏi TCCN Tỉnh Thừa thiên Huế

2012

 

Học sinh sinh viên:

 

Số lượng

Thành tích

Hội thi

Năm

01

Giải KK

Hội thi tay nghề Quốc gia nghề Nhà hàng

2004

01

Giải ba

Hội thi tay nghề Quốc gia nghề Nhà hàng

2010

01

Giải KK

Hội thi tay nghề Quốc gia nghề Nhà hàng

2010

01

Giải ba

Hội thi tay nghề Quốc gia

2012

02

Giải KK

Hội thi tay nghề Quốc gia

2012

01

Giải ba

Hội thi tài năng trẻ toàn quốc

2012

01

Giải KK

Hội thi tài năng trẻ toàn quốc

2012

02

Giải nhì

Hội thi tay nghề quốc gia nghề Dịch vụ nhà hàng

2014

01

Giải ba

Hội thi tay nghề quốc gia nghề Chế biến món ăn

2014

01

HCV

Hội thi tài năng trẻ nghề Hướng dẫn viên Du lịch

2015

01

HCB

Hội thi tài năng trẻ nghề Hướng dẫn viên Du lịch

2015

01

Giải Nhất

Kỳ thi tay nghề quốc gia nghề Dịch vụ Nhà hàng

2016

01

Giải Ba

Kỳ thi tay nghề quốc gia nghề Dịch vụ Nhà hàng

2016

01

Giải Ba

Kỳ thi tay nghề quốc gia nghề Chế biến món ăn

2016

01

Chứng chỉ xuất sắc

Kỳ thi tay nghề ASEAN nghề Dịch vụ nhà hàng

2016

 

 
 
 
 
Đang tải dữ liệu...
Hình ảnh hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: 0914 611 185
Email: daotaohutc@gmail.com