Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

Căn cứ kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020;  ngày17/12/2020, Hội đồng nghiệm thu nhà trường đã tổ chức buổi họp nghiệm thu và đánh giá 04 đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020, cụ thể là các đề tài: Đánh giá thực trạng và nhận diện […]

0 comments

Trường Cao đẳng Du lịch Huế đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực ASEAN và Úc

Ban Thư ký ASEAN đã thông báo đến Tổng cục Du lịch Việt Nam và các Trường tham gia MRA-TP về việc tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về việc sử dụng Hệ thống đăng ký nghề Du lịch ASEAN (ATPRS) với sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác phát triển ASEAN-Úc giai đoạn […]

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế trong phát triển du lịch”

Sáng ngày18/01/2019, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ đã nghiệm thu và đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Huế trong phát triển du lịch”, do ThS. Vũ Hoài Phương […]

Hội thảo bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực chay Huế

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội “Ẩm thực chay – Huế 2019, Hiệp Hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Trị sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế và trường Cao đẳng Du lịch Huế đồng tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và […]