TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU LÀO CAI TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC BA BÊN GIỮA VÙNG NOUVELLE-AQUITAINE, TỈNH LÀO CAI VÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 4 năm 2021, trong khuôn khổ hợp tác ba bên giữa vùng Nouvelle-Aquitaine (cộng hòa Pháp), tỉnh Lào Cai, tỉnh Thừa Thiên Huế (Việt Nam), Trường Cao đẳng Du lịch Huế đón tiếp đoàn đại biểu Lào Cai và Điều phối viên dự án hợp tác tại Việt […]

Đón tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Đại học La Rochelle

Ngày 10 tháng 5 năm 2019, trường Cao đẳng Du lịch Huế đã đón tiếp ông Jean Marc Ogier, Hiệu trưởng Đại học La Rochelle đến thăm trường. Chuyến thăm nhằm mục đích tìm hiểu và mở rộng khả năng hợp tác đào tạo trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đào tạo […]

Đón tiếp và làm việc với trường Đại học Lạc Sơn, Trung Quốc

Ngày 6 tháng 11, dưới sự chỉ đạo và tham gia của đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, Trường Cao đẳng Du lịch Huế đã tổ chức đón tiếp và làm việc với trường Đại học Lạc Sơn, Trung Quốc.    Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, Ban Giám hiệu […]

0 comments