Thông báo về việc tạm hoãn kỳ thi Tốt nghiệp môn Chính trị hệ Cao đẳng khóa XII

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21 (Đợt 2)

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21

Môn thi: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện món ăn Á cơ bản  XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13, Trung cấp khóa 21 (Đợt 1)

XEM TẠI ĐÂY

Thông báo về việc chuyển thời gian thi

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi vấn đáp lần 1, học kỳ 2, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ 2 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 12, Đợt 1

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2020-2021 hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp khóa 21

Thi môn: Giáo dục thể chất (Đá cầu) XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, Lớp C12 CB – Thí điểm chuyển giao từ CHLB Đức

Môn thi Lý thuyết Tổng hợp  XEM TẠI ĐÂY Thực hành nghiệp vụ Chế biến món ăn  XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 2, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi thực hành Tốt nghiệp năm 2021

1. Nghề Kỹ thuật Chế biến món ăn Hệ Cao đẳng: XEM TẠI ĐÂY Hệ Trung cấp:XEM TẠI ĐÂY 2. Nghề Tiếng Anh du lịch: XEM TẠI ĐÂY 3. Nghề Quản trị Nhà hàng và Quản trị Khách sạn: XEM TẠI ĐÂY 4. Nghề Quản trị Hướng dẫn và Quản trị Lữ hành: XEM TẠI ĐÂY

Danh sách Sinh viên dự thi Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng khóa XI- Niên khóa 2018-2021

(Kỳ thi ngày 30 tháng 1 năm 2021) Môn thi: LÝ THUYẾT NGHỀ Danh sách 1                                 XEM TẠI ĐÂY Danh sách 2                                 XEM TẠI ĐÂY […]

Quyết định về việc công bố danh sách Bổ sung Học sinh sinh viên hệ Cao đẳng và Trung cấp đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY Danh sách bổ sung theo Quyết định số 53/QĐ-CĐDLH, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du Lịch Huế gồm có: Nguyễn Văn Sang (Nam, ngày sinh 10/10/1998, lớp T20D) 2. Nguyễn Thị Kim Liên (Nữ, ngày sinh 16/8/1997, lớp C11KS2 )

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 12, năm học 2020-2021

Môn thi: Thực hành nghiệp vụ Lữ hành 3 XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

Thi môn: Giáo dục thể chất (Đá cầu) XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ II, hệ Cao đẳng khóa 11(Học lại) , năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi Vấn đáp lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

XEM TẠI ĐÂY

Lịch thi lần 1, học kỳ I, hệ Cao đẳng khóa 13 và Trung cấp Khóa 21, năm học 2020-2021

Môn thi: Tin học căn bản XEM TẠI ĐÂY