DS thi TN đợt 2 năm 2024 môn Chính trị – Lý thuyết tổng hợp – Thực hành nghiệp vụ

DS thi TN đợt 2 năm 2024 Môn Chính trị – Lý thuyết Tổng hợp – Thực hành nghiệp vụ

0 comments

Lịch thi TN đợt 2 năm 2024 môn Thực hành nghiệp vụ

Lịch thi TN đợt 2 năm 2024 – Thực hành nghiệp vụ

0 comments

QĐ HSSV đủ điều kiện thi TN đợt 2 năm 2024 và QĐ thời gian thi

QĐ HSSV đủ ĐK thi TN đợt 2 năm 2024 QĐ thời gian thi TN đợt 2

0 comments

Lịch thi học kỳ 1, học kỳ 2, năm học 2023-2024

1. Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023-2024, hệ cao đẳng khóa 16, hệ trung cấp khóa 24  (Xem chi tiết) 2. Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023-2024, hệ cao đẳng khóa 16 (Xem chi tiết) 3. Lịch thi học kỳ 2, năm học 2023-2024, hệ trung cấp khóa 24  (Xem chi […]

0 comments

Lịch thi môn Tin học cao đẳng khóa 16

THÔNG BÁO Lịch thi môn Tin học hệ cao đẳng khóa 16  – Thời gian: Từ 22/1/2024 – 24/1/2024 Xem chi tiết: Lich thi mon Tin hoc

0 comments

Lịch thi thực hành Tốt nghiệp Hệ Cao đẳng khóa 14 và Trung cấp khóa 23

THÔNG BÁO Lịch thi thực hành Tốt nghiệp các nghề hệ Cao đẳng khóa 14 và Trung cấp khóa 23 Xem chi tiết: Lịch thi thực hành tốt nghiệp CĐ 14, TC23

0 comments

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 của Cao đẳng khóa C16 và Trung cấp khóa T23, T24

Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023-2024 hệ cao đẳng khóa 16 Xem chi tiết Lịch thi học kỳ 1, năm học 2023-2024 hệ trung cấp khóa 23,24 Xem chi tiết

0 comments

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2023-2024

Chi tiết Lịch thi lần 1 HK1 2023-2024 Hệ cao đẳng khóa 15 Lịch thi lần 1 HK1 2023-2024 Hệ cao đẳng khóa 14 Lịch thi lần 1 HK1 2023-2024 Lớp C15KS Hệ cao đẳng khóa 15

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024 hệ cao đẳng khoa 14

Thông báo lịch thi lần 1, học kỳ 1, năm học 2023-2024 hệ cao đẳng khoa 14 Tải về để xem: lịch thi lần 1 hệ cao đẳng khoa 14

0 comments

Lịch thi vấn đáp tiếng Anh chuyên ngành, học kỳ 2, năm học 2022-2023, hệ Cao đẳng khóa 14,15 và Trung cấp khóa 23

Thông báo Lịch thi vấn đáp tiếng Anh chuyên ngành, học kỳ 2, năm học 2022-2023, hệ Cao đẳng khóa 14,15 và Trung cấp khóa 23 Chi tiết tại đây: Lịch thi vấn đáp tiếng Anh chuyên ngành

0 comments

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 14

Thông báo lịch thi học kỳ 2, năm học 2023-2024, Hệ cao đẳng Khóa 14 Chi tiết xem tại đây: Lich thi HKII, CĐ K14

0 comments

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ cao đẳng khóa 15

  Môn thi: chế biến và hoàn thiện các món ăn Á cơ bản Thời gian: 9/6/2023 Xem chi tiết tại đây: LICH THI T61

0 comments

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ cao đẳng khóa 15. hệ trung cấp khóa 23

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ cao đẳng khóa 15. hệ trung cấp khóa 23 Môn thi: chế biến và hoàn thiện các món ăn Á cơ bản Thời gian: 26/5/2023 – 20/6/2023 Xem chi tiết tại đây:91-lt0001 LỊCH THI HK2 T23 VÀ C15 TỪ NGÀY 26.5

0 comments

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ trung cấp khóa 23

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ trung cấp khóa 23 Môn thi: chế biến và hoàn thiện các món ăn Á cơ bản Thời gian: 23/5/2023 – 24/5/2023 Xem chi tiết tại đây:LICH THI

0 comments

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ cao đẳng khóa 15

Lịch thi học kỳ II, lần I, năm học 2022-2023. hệ cao đẳng khóa 15 Môn thi: Cung cấp dịch vụ ăn uống Thời gian: 24/5/2023 – 26/5/2023 Xem chi tiết tại đây:LICH THI

0 comments

Lịch thi học kỳ II, lần I năm học 2022-2023. hệ trung cấp khóa 23

Lịch thi học kỳ II, lần I năm học 2022-2023. hệ trung cấp khóa 23 Thời gian: 13h30-14h30 này 23/5/2023 Xem chi tiết tại đây: LICH THI

0 comments

Lịch thi lần 2, học kỳ  I, II,hệ cao đẳng khóa 15,hệ trung cấp khóa 23; năm học 2022-2023

Lịch thi lần 2, học kỳ  I, II,hệ cao đẳng khóa 15,hệ trung cấp khóa 23; năm học 2022-2023 Thời gian: 10,11/05/2023 Địa điểm:  phòng máy thực hành 2  tầng 7  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết:lịch thi 3

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ  II,hệ trung cấp khóa 23, năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, học kỳ  II,hệ trung cấp khóa 23, năm học 2022-2023 Môn Thi: Pha chế và phục vụ đồ uống không cồn Thời gian: 09/05/2023 Địa điểm:  phòng thực hành nhà hàng tầng 4  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết: lịch thi 2

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ  II,hệ cao đẳng khóa 15, năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, học kỳ  II,hệ cao đẳng khóa 15, năm học 2022-2023 Môn Thi: Pha chế đồ uống không cồn Thời gian: 9/05/2023 Địa điểm:  phòng thực hành nhà hàng tầng 4  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết:lịch thi

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ I, II,hệ cao đẳng khóa 14, lớp C14LH, năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, học kỳ I, II,hệ cao đẳng khóa 14, lớp C14LH, năm học 2022-2023 Thời gian: 21/4/2023 Địa điểm:  phòng thực hành tin học tầng 7 khu 9 tầng  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết: lịch thi_62

0 comments