Thời khóa biểu các lớp Trung cấp khóa 24 (T24 và Lớp VH) và Cao đẳng khóa 16 từ ngày 30/10/2023

Thời khóa biểu các lớp các lớp Trung cấp khóa 24: ThoiKhoaBieu – T24 HKI 2023-2024. Thời khóa biểu các lớp các lớp Trung cấp khóa 24 học VHPT: ThoiKhoaBieu – T24 HKI 2023-2024 – VHPT. Thời khóa biểu các lớp các lớp Cao đẳng khóa 16: ThoiKhoaBieu – C16 HKI 2023-2024.  

0 comments

TKB C15 và T24 từ 25/9 đến 27/10/2023

TKB C15 và T24 (từ 25-9 đến 27-10)

0 comments

Thời khoá biểu T24 và T24-VH từ 11-9 đến 30-9

TKB T24 và T24VH

0 comments

Thời khoá biểu C16 từ 11-9 đến 30-9

TKB C16

0 comments

Thời khóa biểu các lớp trình độ cao đẳng, Khóa 15, Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 28/10/2023)

Thông báo Thời khóa biểu các lớp trình độ cao đẳng, Khóa 15, Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 28/10/2023) Tải để xem:TKB-CĐ-K15

0 comments

Thời khóa biểu các lớp trung cấp khóa 23, học kỳ 1, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 23/9/2023)

Thông báo Thời khóa biểu các lớp trình độ Trung cấp Khóa 23, Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023 đến ngày 23/9/2023) Tải về để xem: Thời khóa biểu – TC,K23

0 comments

TKB các lớp C14 từ 28/8/2023

TKB C14 KS – NH – CB từ 28-8-2023 TKB C14 TA – HD – LH từ 28-8-2023

0 comments

TKB các lớp Cao đẳng C15 từ 14/8/2023

TKB Cao đẳng C15 từ 14-8-2023

0 comments

TKB các lớp Trung cấp T23 từ 14/8/2023

TKB Trung cấp T23 từ 14-8-2023

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: Phòng học đa năng 3,  01 Điềm Phùng Thị Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu hệ Trung cấp 23

0 comments