Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: Phòng học đa năng 3,  01 Điềm Phùng Thị Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu hệ Trung cấp 23

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết:thơi khóa biểu CĐ khóa 15

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu CĐ khoa 14

0 comments

Thông báo lịch học bổ sung từ 01.02 đến ngày 15.02.0223

Thông báo lịch học bổ sung Cao đẳng khóa 13 Thời gian: từ 01.02 đến ngày 15.02.0223 Xem chi tiết: Lịch học bổ sung

0 comments

Thời khóa biểu (31/01/2023-13/02/2023) – Năm học 2022-2023

Thời khóa biểu (31/01/2023-13/02/2023) – Năm học 2022-2023 Địa điểm: Số 4 Trần Quang Khải, Tp Huế Xem chi tiết: Thời khóa biểu

0 comments

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023 các lớp Trung cấp khóa 23 – T23: Thoikhoabieu HK2 – 2022-2023 – T23. Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023 các lớp Trung cấp học Văn hóa phổ thông – T23-VHPT: Thoikhoabieu HK2 – 2022-2023 – T23-VHPT. Thời khóa biểu Học kỳ 2, […]

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15

lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15 lt_1220001

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13

1 lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13 lt_123000

0 comments

THỜI KHOÁ BIỂU C14 HK1 2022-2023

ThoiKhoaBieu – C14 HKI 2022-2023 – Nhom 2

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ I C15  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I TC9+ (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I C13  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I T23 (Xem chi tiết)

0 comments