THỜI KHOÁ BIỂU C14 HK1 2022-2023

ThoiKhoaBieu – C14 HKI 2022-2023 – Nhom 2

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ I C15  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I TC9+ (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I C13  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I T23 (Xem chi tiết)

0 comments

Lịch học khóa C13,C14 và T22 HK2 năm 2022

LỊCH HỌC C13-HK2, C14-HK2  VÀ T22-HK2 NĂM 2022 C13-HK2 C14-HK2 T22-HK2

0 comments

Thông báo lịch học của các lớp Trung cấp khóa 21 , Cao đẳng khóa 12 và 13 từ ngày 27/9/2021

1. Lịch học của các lớp Trung cấp khóa 21, xem tại đây, 2. Lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 12, xem tại đây, 3. Lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 13, xem tại đây,

0 comments

Thời khoá biểu học trực tuyến các lớp C13 và T21 (từ 23-8-2021)

TKB C13 TKB T21

0 comments

Thời khóa biểu đối với các lớp trung cấp khóa 21, Cao đẳng khóa C13 và lớp Đức

– Thời khóa biểu Cao đẳng khóa 13: Xem chi tiết – Thời khóa biểu Trung cấp khóa T21: Xem chi tiết – Thời khóa biểu lớp Kỹ thuật CBMA Đức: Xem chi tiết 

0 comments

Thời khoá biểu online C13 và T21 từ 31-5 đến 11-6

TKB online C13 (31.5-11.6) TKB online T21 (31.5-11.6)

TKB học online C13 và T21 từ 10/5/2021

TKB học online C13 TKB học online T21

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Diễn giải các học phần C13 Diễn giải các học phần T21 Thời khóa biểu T21 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C13 KH2 2020-2021 Thời khóa biểu C12 HK2 2020-2021

0 comments

Thời khóa biểu – Học kỳ 1 – Hệ trung cấp Khóa 21 (áp dụng từ ngày 19/10/2020 đến 31/10/2020)

XEM TẠI ĐÂY

0 comments