Thông báo lịch học bổ sung từ 01.02 đến ngày 15.02.0223

Thông báo lịch học bổ sung Cao đẳng khóa 13 Thời gian: từ 01.02 đến ngày 15.02.0223 Xem chi tiết: Lịch học bổ sung

0 comments

Thời khóa biểu (31/01/2023-13/02/2023) – Năm học 2022-2023

Thời khóa biểu (31/01/2023-13/02/2023) – Năm học 2022-2023 Địa điểm: Số 4 Trần Quang Khải, Tp Huế Xem chi tiết: Thời khóa biểu

0 comments

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023 các lớp Trung cấp khóa 23 – T23: Thoikhoabieu HK2 – 2022-2023 – T23. Thời khóa biểu Học kỳ 2, năm học 2022-2023 các lớp Trung cấp học Văn hóa phổ thông – T23-VHPT: Thoikhoabieu HK2 – 2022-2023 – T23-VHPT. Thời khóa biểu Học kỳ 2, […]

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15

lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 15 lt_1220001

0 comments

Lịch thi học kỳ I, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13

1 lịch thi học kỳ i, năm học 2022-2023, hệ cao đẳng khóa 13 lt_123000

0 comments

THỜI KHOÁ BIỂU C14 HK1 2022-2023

ThoiKhoaBieu – C14 HKI 2022-2023 – Nhom 2

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ I C15  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I TC9+ (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I C13  (Xem chi tiết) Thời khóa biểu học kỳ I T23 (Xem chi tiết)

0 comments

Lịch học khóa C13,C14 và T22 HK2 năm 2022

LỊCH HỌC C13-HK2, C14-HK2  VÀ T22-HK2 NĂM 2022 C13-HK2 C14-HK2 T22-HK2

0 comments

Thông báo lịch học của các lớp Trung cấp khóa 21 , Cao đẳng khóa 12 và 13 từ ngày 27/9/2021

1. Lịch học của các lớp Trung cấp khóa 21, xem tại đây, 2. Lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 12, xem tại đây, 3. Lịch học của các lớp Cao đẳng khóa 13, xem tại đây,

0 comments

Thời khoá biểu học trực tuyến các lớp C13 và T21 (từ 23-8-2021)

TKB C13 TKB T21

0 comments