Kết quả điểm thi tốt nghiệp đợt 2. Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 

Kết quả  điểm thi tốt nghiệp đợt 2 Môn thi: Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 Tài xuống để xem: Điểm thi TN đợt 2

0 comments

Thông báo tổng duyệt trao bằng TN năm 2023

TB tập duyệt lễ trao bằng TN

0 comments

Bảng điểm thi tốt nghiệp, điểm lý thuyết, cao đẳng khóa 13

Bảng điểm thi tốt nghiệp, điểm lý thuyết, cao đẳng khóa 13 Nghề: kỹ thuật chế biến món ăn Danh sách dự thi chi tiết:Điểm thi LÝ THUYẾT NGHỀ đợt 1

0 comments

Bảng điểm thi tốt nghiệp, môn thực hành nghề, cao đẳng khóa 13

Bảng điểm thi tốt nghiệp, môn thực hành nghề, cao đẳng khóa 13 Nghề: kỹ thuật chế biến món ăn Danh sách dự thi chi tiết: Điểm thi THỰC HÀNH NGHỀ đợt 1

0 comments

Điểm thi tốt nghiệp môn Chính trị đợt 1 năm 2022-2023

Thông tin chi tiết tại đây (Chi tiết)

0 comments