SỔ TAY HỌC SINH, SINH VIÊN

STTNỘI DUNG SỔ TAY SINH VIÊNTẢI VỀ
1Lời giới thiệu về trườngTải về
2Nội quy Học sinh, Sinh viên Tải về
3Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện Tải về
4Quy chế cấp học bổng Tải về
5Thông tư 09 Tải về
6Thông tư 17 năm 2017 Tải về
7Quy chế đào tạo Tải về
8Đơn xin phép Tải về
9Đơn xin nghỉ học và Bảo lưu kết quả Tải về
10Giấy chứng nhận đang học tại trường Tải về
11Mẫu vay vốn ưu đãi Tải về
12Mẫu ưu đãi giáo dục Tải về
13Đơn xin nghỉ học Tải về

CÁC MẪU ĐƠN

TTNội dung đơnTải về
1Đơn xin bảng điểm Tải về
2Đơn xin chuyển điểm Tải về
3Đơn xin học lại Tải về
4Đơn xin giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Tải về
5Đơn xin thi Tốt nghiệp Tải về
6Đơn xin thi Tốt nghiệp lần 2 Tải về
7Đơn xin xác nhận số hiệu bằng Tải về
8 Đơn xin nghỉ học tạm thời Tải về
9Giấy chứng nhận nghỉ học tạm thời Tải v