Phổ biến pháp luật

STT Nội dung Chi tết 1 Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 Tải về 2 Luật Tố cáo năm 2018 số 25/2018/QH14 Tải về 3 Văn Bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 2019 Luật Viên chức. Tải về 4 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 Nghị […]

Tuyên truyền pháp luật đến sinh viên thông qua phiên tòa giả định

Ngày 24/4, Câu lạc bộ truyền thông VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phối hợp với Đoàn trường Đại học Luật – Đại học Huế và Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Huế xây dựng phiên tòa giả định với nội dung vụ án “Chống người thi hành công vụ trong công tác phòng, […]

0 comments