HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2023

HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2023 Nội dung chi tiết tải xuống tại đây: Chi tiết

0 comments

Kết quả điểm thi tốt nghiệp đợt 2. Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 

Kết quả  điểm thi tốt nghiệp đợt 2 Môn thi: Lý thuyết nghề Cao đẳng khóa 12, 13. Trung cấp K21 Tài xuống để xem: Điểm thi TN đợt 2

0 comments

Thông báo tổng duyệt trao bằng TN năm 2023

TB tập duyệt lễ trao bằng TN

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ trung cấp khóa 23. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: Phòng học đa năng 3,  01 Điềm Phùng Thị Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu hệ Trung cấp 23

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 15. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết:thơi khóa biểu CĐ khóa 15

0 comments

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14.

Thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2022-2023, các lớp trình độ cao đẳng khóa 14. Thời gian: 20/3/2023 – 31/3/2023. Địa điểm học: giảng đường khu 3 tầng 04 trần Quang Khải. Tải lịch để xem chi tiết: thơi khóa biểu CĐ khoa 14

0 comments

Lịch thi lần 1, học kỳ II,hệ cao đẳng khóa 15, hệ trung cấp khóa 23 , năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, học kỳ II,hệ cao đẳng khóa 15, hệ trung cấp khóa 23 , năm học 2022-2023 Khoa : QTKSNH – QTLHHD – CBMA Thời gian: 23/3/2023 – 6/4/2023 Địa điểm:  phòng thực hành tin học tầng 7 khu 9 tầng  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch […]

0 comments

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2022-2023

Lịch thi lần 1, hệ cao đẳng khóa 14, học kỳ II, năm học 2022-2023 Khoa : QTKSNH-CBMA Thời gian: 22-28/3/2023 Địa điểm:  phòng thực hành tin học tầng 7 khu 9 tầng  – Số 1 Điềm Phùng Thị, Vỹ Dạ, Tp Huế Lịch thi chi tiết:tải xuống tại đây lt_41

0 comments

Phổ biến nội quy thi, thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI

Phổ biến nội quy thi, thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI Môn : Lý thuyết nghề Danh sách dự thi chi tiết: TB phổ biến nội quy thi – đợt 2

0 comments

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp hệ cao đẳng XIII – Trung cấp khóa XXI Môn : Lý thuyết nghề Danh sách dự thi chi tiết: DS thi Lý thuyết và Thực hành TN đợt 2

0 comments