Thông báo chuyển lịch thi buổi sáng ngày 22/4/2022, Hệ cao đẳng khóa XIII

Thông tin chi tiết xem tại: TB CHUYEN LICH THI CD13

0 comments

Thư ngỏ, Phát động phong trào quyên góp và trao tặng sách cho “Tủ sách Tri ân”

0 comments

Thông báo Điểm thi Tốt nghiệp hệ Cao đẳng (lần 2)

XEM TẠI ĐÂY

Kế hoạch tập duyệt chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp và ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên năm 2022

Thông tin chi tiết

0 comments

Kế hoạch trao Bằng tốt nghiệp và Ngày hội việc làm 2022

Thông tin chi tiết …

0 comments

Công bố thời gian tổ chức thi Tốt nghiệp đợt 2, hệ Cao đẳng khóa 12 và Trung cấp khóa 21

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Quyết định về việc học sinh sinh viên được công nhận và không được công nhận Tốt nghiệp năm 2022

Công nhận Tốt nghiệp đối vối học sinh hệ Trung cấp khóa 21-20-19 XEM TẠI ĐÂY Công nhận Tốt nghiệp đối vối  sinh viên hệ Cao đẳng khóa 12-11-10-9 XEM TẠI ĐÂY KHÔNG công nhận Tốt nghiệp đối với hệ Trung cấp khóa 21 và Cao đẳng khóa 12-11 XEM TẠI ĐÂY

Công bố điểm Tốt nghiệp năm 2022

Stt Tên nghề Điểm 1 LY THUYET CAO DANG NGHE CBMA C10CB-C11CB LT C12CB1 – LT C12CB2LTN C12CB3LTN 2 LY THUYET NGHE QTKS-QT KHU RS-QT NHA HANG LTNC10C11KS LTNC11RS LTNC12KS1 LTNC12KS2 LTNC12KS3 LTNC12KS4 LTNC12KS5 LTNC12NH LTNC12RS 3 LY THUYET VA THUC HANH HUONG DAN DU LICH LY THUYET- THUC HANH C12HD1-2 4 LY THUYET VA […]

Công bố điểm Tốt nghiệp lý thuyết và thực hành, năm 2022

Điểm lý thuyết nghề Điểm thực hành nghề T20D-T21DLTN LTNT20T21A LTNC12RS LTNC12NH LTNC12KS5 LTNC12KS4 LTNC12KS3 LTNC12KS2 LTNC12KS1 LTNC11RS LTNC10C11KS C12CB3LTN C12CB2LTN T20A-T21A T20D-T21D C12NH C12LD1-2-C11LH C12KS5 C12KS4 C12KS3 C12KS2 C12HD2 C12CB3 C12KS1 C12CB2 C12CB1 C12BC1 C11TA C11KS C11RS C11CB C10CB-C11CB

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II năm học 2021-2022

XEM TẠI ĐÂY