Tập san Thông tin Khoa học số 01 năm 2024

Stt Tên bài viết Tác giả 1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUY MÔ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2020-2023 VÀ DỰ KIẾN QUY MÔ ĐÀO TẠO TRONG GIAI ĐOẠN 2023-2025 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế 2 HIỆN TRẠNG VÀ CÁC NHÓM GIẢI […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 02 – Năm 2023

Stt Tên bài viết Tác giả 1 LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH – GIẢI PHÁP PHỤC HỒI DU LỊCH TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ ThS. Hồ Thị Thúy Nga 2 GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH HUẾ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ThS. Bùi Thị Lê ThS. Nguyễn […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 01 – Năm 2023

Stt Tên bài viết Tác giả 1 Nguồn nhân lực du lịch trong bối cảnh mới hậu Covid-19 Trịnh Ngọc Thuỳ Nhi – Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Laguna Việt Nam 2 Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm  thứ nhất tại trường Cao đẳng Du lịch Huế ThS. […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 2 – Năm 2022

STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 1 Giảng dạy chính trị hướng đến “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước” cho sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế theo tinh thần Đại hội XIII ThS. Bùi Thị LêThS. Nguyễn Thị Thuý Hồng 2 Thực trạng và giải pháp thực hiện liên thông giữa bậc […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 1 – Năm 2022

STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 1 KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH VÙNG TÂY NGUYÊN ThS. Phạm Bá Hùng 2 NGUỒN NHÂN LỰC – CƠ HỘI VÀNG PHỤC HỒI DU LỊCH HẬU COVID-19 ThS. Trần Gia Vinh 3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG […]

0 comments

Tập san Thông tin khoa học số 2 – Năm 2021

TT TÊN BÀI VIẾT 1 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG XANH CHO CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VIỆT NAM 2 TIẾNG ANH VÀ NHÂN VIÊN NGÀNH DU LỊCH 3 NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HẬU COVID 19 […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 1 – Năm 2021

TT Tên bài viết Tải về 1 Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao xem chi tiết 2 Du lịch nội địa – Xu hướng tất yếu năm 2021 xem chi tiết 3 Nâng cao đạo đức công vụ của viên chức và người lao động trong đào tạo và phục vụ […]

0 comments