Tập san Thông tin Khoa học số 1 – Năm 2022

STT TÊN BÀI VIẾT TÁC GIẢ 1 KINH NGHIỆM XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG XANH VÙNG TÂY NGUYÊN ThS. Phạm Bá Hùng 2 NGUỒN NHÂN LỰC – CƠ HỘI VÀNG PHỤC HỒI DU LỊCH HẬU COVID-19 ThS. Trần Gia Vinh 3 ĐÁNH GIÁ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG […]

0 comments

Tập san Thông tin khoa học số 2 – Năm 2021

TT TÊN BÀI VIẾT 1 PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TĂNG TRƯỞNG XANH CHO CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH VIỆT NAM 2 TIẾNG ANH VÀ NHÂN VIÊN NGÀNH DU LỊCH 3 NGOẠI NGỮ ỨNG DỤNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH, DỊCH VỤ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HẬU COVID 19 […]

0 comments

Tập san Thông tin Khoa học số 1 – Năm 2021

TT Tên bài viết Tải về 1 Phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao xem chi tiết 2 Du lịch nội địa – Xu hướng tất yếu năm 2021 xem chi tiết 3 Nâng cao đạo đức công vụ của viên chức và người lao động trong đào tạo và phục vụ […]

0 comments