Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức hội nghị trực tuyến chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề du lịch